Darowizna a majątek wspólny małżonków

Pytanie:

Czy darowizna otrzymana przez żonę wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.5.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Darowizna a majątek wspólny małżonków

Wspólność ustawowa obejmuje przedmioty nabyte w trakcie jej trwania, a powstaje ona z chwilą zawarcia małżeństwa. Dlatego majątek wniesiony przed ślubem nie jest majątkiem wspólnym małżonków. W skład wspólności ustawowej wchodzi dopiero majątek nabyty po zawarciu związku małżeńskiego.
Jeśli chodzi o darowizny, to zasadą jest, że wchodzą one do majątku osobistego każdego z małżonków. Wchodzą one do majątku wspólnego, jeśli darczyńca tak postanowił. Jeśli darczyńca nie uczynił takiego zastrzeżenia, wtedy przedmiot darowizny wchodzi do majątku osobistego.
Darowizna dokonana na rzecz jednego z małżonków wchodzi do jego majątku osobistego, chyba że darczyńca postanowi inaczej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne