Definicja dostawy towarów, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług

Pytanie:

Jak należy definiować pojęcie dostawy towarów, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.9.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Definicja dostawy towarów, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwana dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Tak więc dostawą towarów jest każda czynność, która prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania danym towarem (również przedsiębiorstwem, jako zespołem składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) taka jak sprzedaż, dzierżawa czy wniesienie aportem do spółki.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne