Deklaracja na podatek rolny

Pytanie:

"Gmina X jest współwłaścicielem wraz z osobą fizyczną dwóch działek w Gminie Y. Działki te sklasyfikowane są w Ewidencji Gruntów i Budynków jako grunt orny. Czy Gmina X ma obowiązek składać deklarację na podatek rolny?"

Odpowiedź prawnika: Deklaracja na podatek rolny

Zgodnie z art. 3a ustawy o podatku rolnym obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 3 (obowiązek podatkowy w podatku rolnym), nie dotyczy Skarbu Państwa i gmin.

Oznacza to, iż gminy, nawet będące współwłaścicielami gruntów rolnych, nie podlegają obowiązkom przewidzianym dla podatników podatku rolnego, w tym nie powinny składać deklaracji właściwym wójtom, burmistrzom (prezydentom) ani wpłacać na ich konta kwot podatku rolnego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika