Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi

Pytanie:

Rękojmia za wady towaru poza sprzedażą konsumencką - jaki jest organ właściwy dla rozstrzygania sporów? W piśmie do sprzedawcy chcę zagrozić odwołaniem do takiego organu, chodzi o niewłaściwie działający telefon komórkowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.8.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi

W takim przypadku można się odwołać do Sądu. Właściwe może być tu postępowanie uproszczone, które może być prowadzone przed Sądem Gospodarczym.

Postępowanie uproszczone stosuje się w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty.

Porady prawne

Sąd Gospodarczy może takie postępowanie prowadzić.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne