Dodatek stażowy jako składnik wynagrodzenia

Pytanie:

Wśród proponowanych przez Związek Zawodowy, zmian w Regulaminie Pracy znalazł się zapis, w myśl którego pracownikom przysługuje dodatek za staż pracy w wysokości do 15%. Czy obowiązujący Kodeks Pracy przewiduje dodatek stażowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.10.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dodatek stażowy jako składnik wynagrodzenia

Kodkes pracy określa tylko ogólne zasady dotyczące wynagrodzenia za pracę pracowników. Dopuszcza i taką możliwość, by jednym ze składników wynagrodzenia były dodatki, w tym na przykład stażowy. Wynagrodzenie bowiem może być kształtowane dowolnie, byleby odpowiadało ogólnym zasadom ekwiwalentności i godziwości. Wiele ustaw szczególnych, które stosunek pracy regulują odrębnie dla danej grupy zawodowej przeiwduje możliwość, a nawet konieczność wypłąty dodatku stażowego. Przykładem takim jest grupa zawodowa żołnierzy, czy też pracownicy służby cywilnej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne