Dofinansowanie wypoczynku

Pytanie:

"Interesuje mnie wzór wniosku o dofinansowanie krajowego wypoczynku pracownika organizowanego we własnym zakresie (wczasy "pod gruszą"). Posiadam wzór druku dla dzieci pracownika, ale w naszej firmie zatrudniamy młodą kadrę (nie posiadającą dzieci)."

Odpowiedź prawnika: Dofinansowanie wypoczynku

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie przewiduje konieczności sporządzania wniosku o dofinansowanie krajowego wypoczynku na urzędowym formularzu. Formularz taki może być sporządzony przez pracodawcę we własnym zakresie. Więcej informacji na temat zasad wypłacania dofinansowania krajowego wypoczynku znajdzie Pani/Pan w poradzie: Wczasy pod gruszą. Co kryje się pod tym pojęciem?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika