Dziedziczenie przez małżonka a intercyza

Pytanie:

"Z poprzedniego małżeństwa mam syna, z którego ojcem miałam podpisaną intercyzę. Wzięliśmy rozwód bez orzekania o winie. Z obecnym mężem również podpisałam taką umowę. Kto i w jakich częściach po mnie dziedziczy, jeżeli nie zostawię testamentu?"

Odpowiedź prawnika: Dziedziczenie przez małżonka a intercyza

W przypadku, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, dziedziczenie następuje zgodnie z porządkiem ustawowym. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności powołane są do dziedziczenia dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Część przypadająca małżonkowi nie może być w takiej sytuacji mniejsza niż 1/4 całości spadku. W przedstawionej przez Panią sytuacji, do dziedziczenia nie będzie powołany pierwszy małżonek. Rozwód wyłącza małżonków z dziedziczenia wzajemnie po sobie. Rozwód nie ma natomiast wpływu na dziedziczenie dzieci, po własnych rodzicach. Tak więc w braku innych dzieci, powołani z ustawy do dziedziczenia po Pani będą syn i obecny małżonek. Ich części będą równe, a więc każdy odziedziczy połowę majątku. na kolejność dziedziczenia nie ma wpływu obowiązujący małżonków ustrój rozdzielności majątkowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika