Egzekucja z rachunku a bank zagraniczny

Pytanie:

W Polsce jeden ze znanych mi banków działa na zasadzie oddziału. Nie jest zarejestrowany w Polsce jako odrębny podmiot polskiego prawa handlowego tylko jest oddziałem instytucji finansowej zarejestrowanej w innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej. Czy egzekucja z rachunku bankowego dłużnika w takim banku odbywa się tak samo jak z każdego innego banku w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.2.2009

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Egzekucja z rachunku a bank zagraniczny

Egzekucja z rachunku bankowego uregulowana jest w art. 889-894 kodeksu postępowania cywilnego. Przepisy te w żaden sposób nie rozróżniają między bankami krajowymi, a bankami zagranicznymi i ich oddziałami. W literaturze wskazuje się, że przez bank w rozumieniu powołanych przepisów należy rozumieć podmiot, do którego odnosi się art. 2 ustawy Prawo bankowe (tak K. Flaga-Gieruszyńska [w:] A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do artykułów 506-1217, Warszawa 2006, s. 933). W myśl tej definicji bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Definicja ta obejmuje podmioty wymienione w ustawie Prawo bankowe bez względu na miejsce ich siedziby, a zatem także banki zagraniczne (S. Szuster [w:] F. Zoll (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2005). W związku z powyższym, egzekucja z rachunku bankowego prowadzonego przez oddział banku zagranicznego powinna przebiegać na tych samych zasadach, jak z rachunku prowadzonego przez bank krajowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Polisolokaty

15.9.2020 przez: sprytnyzurek

jakie konto wybrać ?

24.2.2018 przez: lolita2

Prosze o szybka pimoc. Bardzo pulne

12.3.2017 przez: paulina.penkala