Faktura sprzedaży

Pytanie:

"Kupującemu wydany zostaje z magazynu towar. W jakim terminie należy wystawić fakturę? Czy konieczny jest też podpisany dokument WZ (wydania zewnętrznego)?"

Odpowiedź prawnika: Faktura sprzedaży

Dokument WZ to dokument stosowany w obrocie magazynowym ze względu na fakt, że wydanie towarów czy materiałów z magazynu powinno zostać odpowiednio udokumentowane. Kwestie dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji magazynowej nie wynikają z przepisów prawa, a decyduje onich kierownik danej jednostki, czy też właściciel działalności. 

Jeżeli natomiast chodzi o fakturę, to zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2014 r. powinna ona zostać wystawiona w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po mięsiącu w którym dokonano dostawy towarów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika