Firma osoby fizycznej

Pytanie:

"Czy istnieje jakiś przepis nakazujący używania imienia i nazwiska w nazwie firmy? Firma jest spółką pięciu osób prowadzącą działalność gospodarczą (była forma spółki cywilnej). Według pani w urzędzie skarbowym firma powinna nazywać się XXXXXXXX po której powinno być wymienionepięć imion i nazwisk wspólników. Jest to niemożliwe. Żaden formularz nie jest w stanie tego zmieścić, nie mówiąc już o pieczątce firmowej czy fakturze. Czy istnieje jakiś sposób, aby tego uniknąć?"

Odpowiedź prawnika: Firma osoby fizycznej

Stosownie do treści art. 432 kodeksu cywilnego, przdsiębiorca działa pod firmą. Art. 434 kc przewiduje, iż firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Z powołanych wyżej przepisów wynika zatem jednoznacznie, iż w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - a z takim przypadkiem mamy do czynienia w pytaniu - niezbędnym minimum jest powołanie w formie imienia i nazwiska tej osoby. Nie ma żadnych wyłączeń przewidzianych w polskim prawie w tym zakresie. Prosimy także o zapoznanie się z treścią artykułu Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona oraz Firma, czyli oznaczenie przedsiębiorcy

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika