Grzywna za brak meldunku

Pytanie:

Otrzymałam pracę w Warszawie. Początkowo dojeżdżałam do pracy, potem zatrzymałam się u Rodziny. Ale nie dopełniłam obowiązku zameldowania się i złożyło się na to wiele przyczyn, między innymi długotrwałe poszukiwanie miejsca do wynajęcia, potem choroba nowotworowa. Ile musiałabym zapłacić grzywny za nie zameldowanie się w Warszawie? Ile wynosi grzywna?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.1.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Grzywna za brak meldunku

Zgodnie z art. 56 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych wykroczenia przeciwko obowiązkowi meldunkowemu podlegają ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm. ). Z kolei na podstawie art. 147 kodeksu wykroczeń, kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. Kto, będąc do tego obowiązany, nie zawiadamia właściwego organu o niedopełnieniu przez inną osobę ciążącego na niej obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Porady prawne

Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności ukarany:

  1. nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu;
  2. jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd;
  3. ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5 000 złotych, chyba że kodeks wykroczeń stanowi inaczej (art. 24 § 1 kodeksu wykroczeń).

Jak więc wynika z powyższego ostateczna wysokość grzywny zostanie określona przez sąd (oczywiście w granicach wyznaczonych przez kodeks wykroczeń), który powinien ustalić taką kwotę, która będzie wystarczająca aby skazany nie popełnił już więcej takiego lub innego wykroczenia czy też przestępstwa. Kwota grzywny będzie również uzależniona od możliwości materialnych i finansowych skazanego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Będzie więcej ułatwień w kwestiach meldunkowych

Będzie więcej ułatwień w kwestiach meldunkowych

Nie będzie również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej. Ponadto zniknie obowiązek zameldowania na pobyt czasowy, który nie przekracza trzech miesięcy. Nie będzie obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. Nowością będzie wydłużenie z 4 do 30 dni terminu na zgłoszenie meldunku. Ułatwienia w kwestiach meldunkowych przewiduje ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych turystów jako swoich pośredników! Sprawdź, jak się przed tym chronić. Kłopotliwe (...)

Wyższe kary dla kierowców. Za co?

Wyższe kary dla kierowców. Za co?

Wystarczy, że zapomnisz o jednym dokumencie i narażasz się na 3 tys. zł grzywny. Właściciele ciężarówek zapłacą jeszcze więcej. Od nowego roku kierowcy przyłapani bez polisy OC będą traktowani surowiej niż obecnie. Zmiany wprowadzi nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dokument został już opublikowany w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy zakładają, że kara za brak (...)

Pobór i egzekucja podatków

Pobór i egzekucja podatków

Zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków, uregulowane zostały w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zwana dalej "ustawą". Egzekucją należności pieniężnych zajmują się (organy wymienione (...)

Zmiany dla uczciwych obywateli?

Zmiany dla uczciwych obywateli?

Rząd przyjął nowelizację Kodeksu wykroczeń Rada Ministrów przyjęła 15 maja 2018 r. przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację Kodeksu wykroczeń, która wprowadza wiele korzystnych zmian dla uczciwych obywateli i usprawnia wymiar sprawiedliwości. Osoby ukarane mandatem np. za złe parkowanie będą miały więcej czasu na jego zapłacenie. Inne zmiany pozwolą (...)

Złóż wniosek o 500+

Złóż wniosek o 500+

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto albo 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet (...)

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z  Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało ustawę, która pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości, zwłaszcza skarbowej. Nowe rozwiązania wymierzone w przestępców oszukujących na podatkach, cłach czy akcyzie, to kontynuacja działań, które (...)

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń dla uczciwych obywateli

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń dla uczciwych obywateli

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizację Kodeksu wykroczeń, która wprowadza wiele korzystnych zmian dla uczciwych obywateli i usprawnia wymiar sprawiedliwości. Osoby ukarane mandatem, np. za złe parkowanie, będą miały więcej czasu na jego zapłacenie. Inne zmiany pozwolą walczyć z plagą „drobnych” kradzieży. Powstanie elektroniczny (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;  wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;   odmowa (...)

Komornicy szybciej odzyskają pieniądze

Komornicy szybciej odzyskają pieniądze

Dłużnik ucieka przed komornikiem i nie oddaje pieniędzy? Zapłaci nawet pięć razy więcej niż teraz. Grzywna od sądu wzrośnie dziesięciokrotnie. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego ma pomóc osobom, które nie mogą odzyskać pieniędzy lub innej rzeczy, którą dłużnik powinien im przekazać. Kluczem do sukcesu mają być m.in. wyższe mandaty od komornika. Resort (...)

Egzekucja alimentów ma być skuteczniejsza

Egzekucja alimentów ma być skuteczniejsza

Skuteczniejsza egzekucja alimentów? - Projekt w przygotowaniu Elektroniczny przepływ informacji w sprawie dłużników alimentacyjnych między służbami i  instytucjami a komornikami sądowymi oraz sankcje za nielegalne zatrudnienie oraz aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych – m.in. takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw (...)

Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw wchodzi w życie 20 marca br. Ma ona na celu usprawnienie i racjonalizację przebiegu postępowania cywilnego, w szczególności w sprawach gospodarczych. Postępowanie w sprawach gospodarczych ma być sprawniejsze i mniej sformalizowane. Poniżej wskażemy ważniejsze z planowanych zmian. Który (...)

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Nowy ład konsumencki   Pozwy przedstawicielskie przeciwko firmom stosującym nieuczciwe praktyki wobec konsumentów na jednolitym rynku, kary sięgające 4 proc. rocznych obrotów przedsiębiorstwa, zwalczanie podwójnej jakości produktów – to propozycje KE mające wzmacniać unijne prawa konsumenckie i ich egzekwowanie. - "Oszustwo nie może (...)

Jak rozwiązać problemy dotyczące opieki nad dzieckiem, gdy rodzice się rozstają - opinia prawna

Jak rozwiązać problemy dotyczące opieki nad dzieckiem, gdy rodzice się rozstają - opinia prawna

Stan faktyczny Przez 13 lat pozostawałam w nieformalnym związku z ojcem mojej obecnie dziesięcioletniej córki. Do dnia 12.11.2006 mieszkaliśmy we wspólnym mieszkaniu - wykupionym na zasadzie współwłasności (akt notarialny: 50% mama mojego byłego partnera, 30% mój były partner, 20% należało do mnie). Po śmierci mamy mój partner stał się większościowym (...)

Więcej czasu na zapłatę mandatu i inne zmiany w wykroczeniach

Więcej czasu na zapłatę mandatu i inne zmiany w wykroczeniach

Sejm przyjął przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację Nowelizacja ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw ma wprowadzić wiele korzystnych zmian i usprawnić wymiar sprawiedliwości. M.in. określa na poziomie 500 zł stały próg, od którego kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem. Zmiany (...)

Grzywna za brak euroskrzynki

Grzywna za brak euroskrzynki

Propozycje zmian w prawie pocztowym w zakresie odpowiedzialności za brak euroskrzynki odsyłać będą do przepisów kodeksu wykroczeń i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ewentualna grzywna nakładana będzie na właścicieli czy współwłaścicieli nieruchomości – donosi Rzeczpospolita. W braku szczegółowych uregulowań należy przyjąć, że obowiązuje (...)

Składki ZUS. Nie będzie podwójnych kar

Składki ZUS. Nie będzie podwójnych kar

Korzystne dla przedsiębiorców zmiany mają wejść w życie jeszcze tej wiosny. Blisko tysiąc złotych musi płacić każdego miesiąca osoba, która prowadzi działalność gospodarczą. Lżej mają przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają biznes." W ich przypadku przez pierwsze dwa lata działalności składki ZUS wynoszą niespełna czterysta złotych. Takie opłaty są (...)

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Czym skutkuje wniesienie wniosku o wpis? Wniesienie wniosku o wpis powoduje wszczęcie postępowania rejestrowego. Postępowanie przed sądem rejestrowym, które zostaje zainicjowane poprzez wniesienie wniosku o wpis do KRS przebiega zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym (konkretnie przepisów o postępowaniu rejestrowym).  Wpis do Rejestru polega (...)

Jak wysłać pieniądze za granicę? Obowiązki związane z wysyłaniem za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych

Jak wysłać pieniądze za granicę? Obowiązki związane z wysyłaniem za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych

Definicje Wysyłanie wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych za granicę, zarówno przez rezydentów jak i nierezydentów, musi spełnić określone w ustawie warunki. Trudno jednak mówić o możliwości prawidłowego wykonania tych warunków bez świadomości, co oznaczają pojęcia używanie w niniejszej poradzie, tj.: rezydent, nierezydent, wartości dewizowe, krajowe środki (...)

Co wozić w aucie, by nie zapłacić kary?

Co wozić w aucie, by nie zapłacić kary?

Nie tylko prawo jazdy i dowód rejestracyjny trzeba mieć przy sobie. Sprawdź, o czym pamiętać siadając za kierownicą osobówki. Jeśli zapomnimy wymaganych dokumentów, to za każdy z nich policjant wypisze mandat w wysokości 50 zł. Zostawiając w domu portfel, w którym było prawo jazdy, dowód rejestracyjny i polisa OC grzywna wyniesie zatem 150 zł. Za brak (...)

Kiedy musisz powołać służbę bhp?

Kiedy musisz powołać służbę bhp?

Kiedy trzeba utworzyć w swoim zakładzie pracy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy? Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 100 pracowników, to ma obowiązek utworzyć w swoim zakładzie pracy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy.  Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. (...)

Kto i kiedy musi składać sprawozdania finansowe?

Kto i kiedy musi składać sprawozdania finansowe?

Dowiedz się, kogo dotyczy obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego, a także jak przygotować e-sprawozdanie i gdzie je trzeba złożyć. Kto musi sporządzać sprawozdania finansowe? Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe (...)

Przyspieszenie sądów gospodarczych

Przyspieszenie sądów gospodarczych

Na ostateczne uchwalenie przez Sejm (po wprowadzeniu poprawek przez Senat) czeka rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu usprawnienie i racjonalizację przebiegu postępowania cywilnego, w szczególności w sprawach gospodarczych. Postępowanie w sprawach gospodarczych ma być sprawniejsze i mniej sformalizowane. (...)

Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowywany jest projekt obszernej nowelizacji Kodeksu Karnego. Ważne zmiany czekają przede wszystkim część ogólną w zakresie zasad odpowiedzialności karnej, form popełniania przestępstwa, okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną, kar i środków karnych oraz zasad ich wymierzania, środków probacyjnych (związanych z (...)

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Stan faktyczny Inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie naszego budynku w grudniu 2002 r. Pozwolenie zostało uzyskane tylko na podstawie zgłoszenia do urzędu bez kontroli, wtedy nieobowiązkowej. Budynek posiada garaż podziemny, po kilku miesiącach okazało się, że w garażu pojawia się woda. Wspólnota odebrała budynek od inwestora, ale w protokole odbioru zaznaczono wszystkie istniejące (...)

Sankcje za wypalanie traw

Sankcje za wypalanie traw

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się sezon na wypalanie traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Jest to proceder, który w znacznym stopniu obniża wartość plonów, jest zabójczy dla przyrody i niebezpieczny dla człowieka. Wypalanie traw grozi np. utratą dopłat i karami. Wypalasz trawę? Możesz stracić dopłaty Oprócz sankcji karnych za wypalanie (...)

Konsekwencje prowadzenia apteki lub hurtowni farmaceutycznej bez zezwolenia lub zatrudniania osoby nie mającej kwalifikacji farmaceuty

Konsekwencje prowadzenia apteki lub hurtowni farmaceutycznej bez zezwolenia lub zatrudniania osoby nie mającej kwalifikacji farmaceuty

Kiedy wymagane jest uzyskanie zezwolenia na obrót produktami leczniczymi?Obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne. Obrót detaliczny produktami leczniczymi prowadzony jest w aptekach ogólnodostępnych. Obrót hurtowy produktami leczniczymi mogą zaś prowadzić wyłącznie hurtownie farmaceutyczne, (...)

Wydanie mieszkania przez developera a rękojmia - opinia prawna

Wydanie mieszkania przez developera a rękojmia - opinia prawna

Stan faktyczny  Jak przedstawia się rękojmia budownictwie, terminy biegu rękojmi? Czy według kodeksu cywilnego termin wydania mieszkania (czy jest jakieś orzecznictwo), termin wydania przez PINB decyzji o użytkowaniu przesuwa prawo rękojmi? Developer wydawał mieszkania w lipcu 2002, a decyzja na użytkowanie została wydana w grudniu 2003. Od kiedy biegnie rękojmia ? Developer wybudował (...)

Ukryte opłaty w SMS-ach? Składaj skargę

Ukryte opłaty w SMS-ach? Składaj skargę

Od dzisiaj musimy być jasno informowani, jaki jest całkowity koszt połączenia lub wysłania wiadomości. Nowe przepisy wchodzą w życie 4 kwietnia. Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży. Dokument dotyczy SMS-ów o podwyższonej opłacie i droższych połączeń telefonicznych, (...)

Kontrola NIK. Grunty skarbu państwa użytkowane bezprawnie

Kontrola NIK. Grunty skarbu państwa użytkowane bezprawnie

Budżet państwa ponosi każdego roku wielomilionowe straty z powodu bezprawnego korzystania z gruntów skarbu państwa. Przepisy prawa w praktyce zapewniają samowolnym użytkownikom bezkarność. Instytucje publiczne nieskutecznie walczą z tym procederem. NIK zaleca zmiany w istniejącym prawie tak, aby możliwe było skuteczne karanie za bezprawne korzystanie z państwowej ziemi oraz wyeliminowanie (...)

Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna

Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna

 Stan faktycznyTeść przekazał aktem notarialnym prawo własności do lokalu swemu wnukowi nieletniemu (14 lat), który spełnił obowiązek zameldowania stałego, a jego prawny opiekun – matka – została zameldowana czasowo. W lokalu tym zamieszkuje teść, który jest zameldowany na pobyt stały oraz jego wnuk (obecny właściciel lokalu) oraz jego matka. Ponadto w (...)

Odzyskanie długu ma być szybsze

Odzyskanie długu ma być szybsze

Kary za przeszkadzanie komornikom w pracy wzrosną nawet pięciokrotnie. Ściąganie pieniędzy z dłużnika rozpoczyna się od wysłania do niego informacji o wszczęciu egzekucji. Od tego czasu musi on powiadomić komornika o każdej zmianie miejsca pobytu, trwającej dłużej niż miesiąc. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu 500 zł kary. Tak jest dzisiaj. Już wkrótce dłużnik, który (...)

Za brak remontu budynku będzie grzywna

Za brak remontu budynku będzie grzywna

Właściciel bądź zarządca ma obowiązek zadbać o stan techniczny obiektu. Jeśli nie wywiąże się z zadań, które nakłada na niego prawo budowlane, naraża się na odpowiedzialność cywilną oraz karną – przypomina dzisiejsza Gazeta prawna. Kto nie spełni obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub (...)

Zmienił słowa hymnu...

Zmienił słowa hymnu...

Zmienił słowa hymnu, tak by zapraszał do Polski uchodźców. To wzniosły cel - uznał Sąd Najwyższy i uniewinnił autora przeróbki Pan Jan odśpiewał "Mazurka Dąbrowskiego" ze zmienionymi słowami - tak by zapraszał do Polski uchodźców. Dwa sądy uznały to za wykroczenie, bo przetwarzanie słów hymnu jest niedopuszczalne, bez względu na motyw. Cel (...)

Nieletni w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym...

Nieletni w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym...

  15-latek trafił do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - w którym umieszczane są osoby niebezpieczne dla otoczenia -  bo w sieci złożył propozycję seksualną 13-latce. Sąd dla nieletnich zastosował wobec niego środek wychowawczy - prace społeczne; oprócz tego z mocy prawa wpisał go do Rejestru. W efekcie może być identyfikowany (...)

Zmiany dot. ochrony zabytków

Zmiany dot. ochrony zabytków

Co przewiduje ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw? Powołanie Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz zwiększenie wpływu Generalnego Konserwatora Zabytków na działalność służb konserwatorskich zakłada nowelizacja ustawy o ochronie zabytków. Przepisy dotyczące nowego źródła finansującego (...)

Brak szczepień ochronnych u dzieci, a kwestie prawne.

Brak szczepień ochronnych u dzieci, a kwestie prawne.

Zagadnienie konieczności wykonywania szczepień ochronnych u dzieci jest tematem popularnym i budzącym sporo kontrowersji, zarówno wśród rodziców, jak i lekarzy czy polityków. Na pierwszy plan wysuwają się oczywiście względy medyczne, zagadnienia związane z bezpieczeństwem szczepień i ryzykiem wystąpienia powikłań po podaniu szczepionki. Na dalszy plan zostają (...)

Wysokie kary za obrazę prezydenta łamią konstytucję

Wysokie kary za obrazę prezydenta łamią konstytucję

Kara trzech lat pozbawienia wolności za obrażenie prezydenta wcale nie nauczy Polaków szacunku dla osób reprezentujących państwo. Według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka prowadzenie postępowań karnych w takich sprawach przynosi raczej odwrotny skutek. Chodzi o sprawy prowadzone w przedmiocie art. 135 § 2 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem „kto publicznie znieważa (...)

Kary za brak meldunku zlikwidowane

Kary za brak meldunku zlikwidowane

Wymeldowanie z miejsca stałego lub czasowego pobytu oraz zgłoszenie wyjazdu za granicę będzie możliwe za pomocą internetu – donosi Gazeta Prawna. Taką zmianę wprowadzi nowelizacja ustawy o ewidencji ludności, którą w czwartek przyjął Sejm. Według dokumentu nie będzie również kar za niewywiązanie się z obowiązku meldunkowego. Całkowite zniesienie obowiązku meldunkowego (...)

Rozliczanie dochodów z zagranicy

Rozliczanie dochodów z zagranicy

Rozliczanie dochodów uzyskanych ze spółki założonej w Wielkiej Brytanii, wynagrodzeń marynarza na statkach niemieckich lub amerykańskich oraz wakacyjnych zarobków studenta to tematy pytań czytelników dotyczących zasad podwójnego opodatkowania. (...)Polsko-brytyjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, właściwa dla rozliczenia dochodów za 2006 r., stanowi, że dochody marynarzy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kolejność ściągalności grzywny i alimentów

Kolejność ściągalności grzywny i alimentów

Mąż został ukarany za brak meldunku w miejscu czasowego pobytu pewną kwotą. Ponieważ kary nie uiścił sprawa zostanie przekazana do komornika. Mąż ma także zobowiązanie alimentacyjne i dług (...)

Brak wpłat od trzeciodłużnika

Brak wpłat od trzeciodłużnika

Złożyłem wniosek egzekucyjny o zajęcie wierzytelności dłużnika. Komornik dokonał zajęcia wysyłając trzeciodłużnikowi pismo. Trzeciodłużnik potwierdził istnienie wierzytelności, jednakże (...)

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po rozwodzie

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po rozwodzie

Po rozwodzie spółdzielcze mieszkanie własnościowe (założona KW) zakupione na kredyt staje się współwłasnością obojga małżonków niezależnie od tego, że w chwili rozwodu kredyt nie był (...)

Możliwość odrzucenia spadku

Możliwość odrzucenia spadku

Przeprowadziłem niedawno wraz z rodzeństwem postępowanie spadkowe po zmarłym 12 lat temu ojcu. Spadek dotyczy 1/4 części nieruchomości wraz z budynkiem. Spadek przyjęliśmy z konieczności, bo (...)

Grzywna za niedopełnienie obowiązków

Grzywna za niedopełnienie obowiązków

Z jakimi konsekwencjami musi liczyć się inwestor, który po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczął roboty bez zgłoszenia o rozpoczęciu robót oraz bez kierownika budowy? Roboty są już dosyć (...)

KRUS i wspólne rozliczanie małżonków

KRUS i wspólne rozliczanie małżonków

Jest mąż i żona, mają wspolność majątkową, mąż pracuje na jeden etat, żona nie pracuje (nie jest też zarejestrowana jako bezrobotna). Oboje miekszkają razem i są zameldowani pod tym samym (...)

Uchylenie prawomocnego mandatu

Uchylenie prawomocnego mandatu

Radiowóz znajdował się w niewidocznym miejscu na poboczu z drugiej strony jezdni. Gdy już mijałam się z nim wyskoczył policjant z radarem i machnął ręką - zauważyłam to dopiero po jego minięciu (...)

Wymeldowanie a listy polecone

Wymeldowanie a listy polecone

Dwa lata temu kupiłam mieszkanie. Poprzedni właściciel wraz z synem jeszcze przed sprzedażą wymeldowali się. Przez jakiś czas przychodziły do nich listy polecone. Prosiłam na poczcie by były (...)

Sankcje za braki w dokumentacji budynku

Sankcje za braki w dokumentacji budynku

Mieszkam w domu jednorodzinnym o zabudowie bliźniaczej. Dom został wybudowany 1993 roku, zamieszkuję go od początku 1994 roku. Budynek łączy się z sąsiednim budynkiem, garażami nad którymi były (...)

Zatrudnianie na czarno a odpowiedzialność

Zatrudnianie na czarno a odpowiedzialność

Była pracownica pod moją nieobecność dokonała włamania do biura. Podejrzewamy, iż dorobiła klucze w czasie kiedy pracowała. Z biura zginęła książka przychodów, jej potwierdzenie otrzymania (...)

Budynek mieszkalny na gruncie gospodarstwa

Budynek mieszkalny na gruncie gospodarstwa

Jestem właścicielem nieruchomości gruntowej, na której wzniesiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny. W latach ubiegłych byłem płatnikiem podatku rolnego od nieruchomości złożonych z kilku (...)

Doręczenie a wykreślenie adresu spółki w KRS

Doręczenie a wykreślenie adresu spółki w KRS

Chciałbym złożyć wniosek do sądu o nakaz zapłaty (ewentualnie wniosek o upadłość) wobec mojego dłużnika, którym jest sp. z o.o. Problem polega na tym, że firma ta nie posiada obecnie adresu (...)

Sankcje za brak uprawnień do kierowania skuterem

Sankcje za brak uprawnień do kierowania skuterem

Syn jechał skuterem bez posiadania karty motorowej, ma tylko kartę rowerową. Jakie skutki prawne mogą mieć dotyczyć jako ojca i jego jako nieletniego? Odpowiedź na pytanie, czy osoba kierująca (...)

Brak aktualnych badań technicznych pojazdu

Brak aktualnych badań technicznych pojazdu

Kolega przeoczył badanie techniczne. Co się dzieje w przypadku kontroli przez Policję? Jakie są mandaty i procedury? Z art. 132 ust. 1 pkt. 2 prawa o ruchu drogowym wynika, że policjant zatrzyma (...)

Kara za brak nowego dowodu osobistego

Kara za brak nowego dowodu osobistego

Jestem szczęśliwym posiadaczem "starego" dowodu osobistego i ze względów technicznych na pewno nie wymienię go przed 31 marca 2008r. Z tego co wiem, muszę się liczyć z możliwą karą grzywny do (...)

Konsekwencje niewykonania wyroku

Konsekwencje niewykonania wyroku

Na podstawie art. 500 par.1-3 k.p.k. Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów, z tym że przyjmuje, iż jego czyny stanowią wypadek mniejszej wagi tj. przestępstw z art. (...)

Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza

Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza

Starosta nie udzielił mi kilkakrotnie informacji publicznej. WSA nakazał mu(prawomocnie) udzielenie informacji po moich skargach. W jednym wypadku dopiero po wyroku WSA starosta doznał olśnienia i (...)

Nieczytelne zdjęcie z fotoradaru

Nieczytelne zdjęcie z fotoradaru

Jestem jednym z czterech współwłaścicieli wypożyczalni samochodów. Otrzymaliśmy wezwanie na policję w związku ze zdjęciem z fotoradaru jakie zostało zrobione jednemu z naszych pojazdów z powodu (...)

Odwołanie od nałożonego mandatu karnego

Odwołanie od nałożonego mandatu karnego

Czy osoba ukarana mandatem karnym ma prawo do złożenia od takiego orzeczenia odwołania? Mandat karny staje się prawomocny z chwilą jego odbioru przez osobę nim ukaraną. Oznacza to brak możliwości (...)

Brak złożenia dokumentów do KRS a grzywna w celu przymuszenia

Brak złożenia dokumentów do KRS a grzywna w celu przymuszenia

Co się stanie, jeśli po wyborze organów osoby prawnej nie złożymy wszystkich wymaganych dokumentów do KRS? Czy spotka nas za to jakaś sankcja? W razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru (...)

Właściwość miejscowa sądu a meldunek

Właściwość miejscowa sądu a meldunek

Gdzie należy złożyć pozew o rozwód? W miejscu stałego zameldowania czy tymczasowego? Kodeks postępowania cywilnego stanowi, iż powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego (...)

Sprzedaż mieszkania a meldunek innej osoby

Sprzedaż mieszkania a meldunek innej osoby

Czy meldunek osoby nie będącej właścicielem mieszkania może wpłynąć na sprzedaż tego mieszkania? Obowiązek meldunkowy jest obowiązkiem nakładanym na obywateli przez prawo administracyjne. Jest (...)

Zameldowanie innej osoby w mieszkaniu a postępowanie egzekucyjne z nieruchomości dłużnika

Zameldowanie innej osoby w mieszkaniu a postępowanie egzekucyjne z nieruchomości dłużnika

Czy fakt zameldowania innej osoby w mieszkaniu dłużnika wpłynie na postępowanie egzekucyjne z nieruchomości dłużnika? Meldunek nie będzie miał żadnego wpływu na postępowanie egzekucyjne. (...)

Meldunek a prawo do lokalu

Meldunek a prawo do lokalu

Czy fakt zameldowania świadczy o uprawnieniu do lokalu? Sam fakt zameldowania danej osoby pod określonym adresem nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych w tym sensie, że nie daje osobie (...)

Meldunek stały i czasowy

Meldunek stały i czasowy

Jakich czynności należy dopełnić w ramach obowiązku meldunkowego? Analizując znaczenie meldunku, najogólniej należy stwierdzić, iż polskie prawo przewiduje meldunek stały i czasowy. (...)

Sprzedaż nieruchomości a meldunek

Sprzedaż nieruchomości a meldunek

Jestem jedynym właścicielem posesji, jestem rozwiedziony, moja była żona nie wystąpiła nigdy o podział majątku. Mam synów którzy są u mnie zameldowani ale od kilku lat nie przebywają, wystąpiłem (...)

Obowiązek meldunkowy ludności - ewidencja

Obowiązek meldunkowy ludności - ewidencja

Czy istnieje konieczność bycia zameldowanym? Sprzedaję mieszkanie, tak więc muszę się wymeldować, nowe będę miał dopiero za pół roku (może dłużej), przez ten czas będę wynajmował mieszkanie. (...)

Nowe małżeństwo a zameldowanie i wspólne zamieszkanie

Nowe małżeństwo a zameldowanie i wspólne zamieszkanie

Mąż jest współwłaścicielem domu wraz ze swoją byłą żoną. Po zawarciu ze mną związku małżeńskiego zameldował mnie w tym domu. Wprowadziłam się. Była żona uważa, że mieszkam tam bezprawnie. (...)

Wymeldowanie współmażonka

Wymeldowanie współmażonka

Ja i moja małżonka mieszkamy w mieszkaniu moich rodziców (spółdzielcze). Jakie możliwości posiada główny najemca czyli moja mama ,aby wymeldować moją żonę ,która jest zameldowana \"na stałe\"? (...)

Kupno działki budowlanej

Kupno działki budowlanej

Mieszkam w Londynie. Na dzień dzisiejszy nie mam meldunku w Polsce, ale jestem obywatelem polskim. Chciałbym kupić teraz działkę budowlaną od agencji rolnej. Koszt działki 30.000 zł. Prowadzę (...)

FORUM PRAWNE

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, w (...)

Podrobiona legitymacja

Podrobiona legitymacja Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach policja przychodzi z wezwaniem (...)

Jak otrzymać mieszkanie z urzędu

Jak otrzymać mieszkanie z urzędu Witam, słyszałem, że działa w Polsce taka instytucja jak mieszkanie z urzędu. Napiszcie proszę, jakie trzeba spełnić warunki, aby takie mieszkanie otrzymać+gdzie (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

KOMORNIK

KOMORNIK Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy związek z żoną.Pieniążki na alimenty (...)

Pies a sąsiedzi

Pies a sąsiedzi Mam dom w niewielkiej miejscowości. Jest on ulokowany na osiedlu domków jednorodzinnych tak więc ze wsztystkich praktycznie stron mam sąsiadów. Jednak mam mieszkanie w mieście i (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

Odwołanie od zasądzonych alimentów

Odwołanie od zasądzonych alimentów Zostały mi przysądzone alimenty 300 złotych które musze płacić na córke.Sprawa ciągnęła sie rok czasu ponieważ matka mojej córki założyła ja na poczatku (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

Grzywna

Grzywna witam, mam zasądzoną grzywnę ale ostatnio wpadłem w kłopoty finansowe i nie jestem w stanie ich płacić. co powinienem zrobić, żeby nie ponieść konsekwencji? czy jestem w stanie dogadać (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Brak meldunku

Brak meldunku witam, mój problem jest następujący: moja żona wymeldowała mnie z naszego mieszkania. o fakcie tym zostałem poinformowany dopiero na rozprawie rozwodowej. ponieważ na stałe mieszkam (...)

Stały meldunek w Niemczech, a wyrobienie polskiego dowodu.

Stały meldunek w Niemczech, a wyrobienie polskiego dowodu. Witam, Mam podwójne obywatelstwo - urodziłem się w Niemczech, ale że rodzice są Polakami to udało mi się ostatnio udowodnić posiadanie (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Grzywna

Grzywna witam Mój brak nie zapłacił grzywnych i teraz grozi mu wyrok.Czy jest mozlwe, aby zapłacic teraz te grzywne oraz zeny umożyli mu ten wurok? z góry dziękuję za pomoc

Umowa ustna, kradzież

Umowa ustna, kradzież Witam serdecznie. Mam pewien problem a nie za bardzo mam się do kogo z nim zgłosić. Otóż sprawa wygląda następująco. Wynajmuję mieszkanie razem ze swoją dziewczyną, oboje (...)

Właściciel straszący lokatorów

Właściciel straszący lokatorów Pewien pan ma wielki dom i wynajmuje pokoje studentom/osobom pracującym. W sumie osób jest jest około 10 (liczba wciąż rośnie bo właściciel powoli oddaje kolejne (...)

Porady prawne