Import towarów

Pytanie:

"Firma z Norwegii wynajmowała w Polsce lokal na potrzeby swojej działalności. Firma ta przywiozła z Norwegii komputery i użytkowała je w Polsce. Po kilku miesiącach firma ta założyła polską spółkę z o. o. (jedyny wspólnik). Firma norweska sprzedała tej polskiej spółce z o. o. wspomniane komputery. Czy konieczne jest w tej sytuacji wykazanie importu towarów? Jeśli tak to kto powinien to zrobić - firma z Norwegii czy polska spółka z o. o.?"

Odpowiedź prawnika: Import towarów

Zasadniczo przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju (taka definicja obowiązuje również na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług), zatem ewentualnie na ten moment należało ustalać rozpoznanie importu towarów. Późniejsza sprzedaż towarów (wyposażenia firmy) już z terytorium kraju nie powinna być traktowana jako import towarów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika