Komputer plus oprogramowanie

Pytanie:

"Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT). W tym miesiącu zakupiłem zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Komputer za 1999 zł, Windows - 349 zł, program graficzny - 3699 zł netto. Wykorzystałem już w tym roku amortyzację jednorazową do 50 tys. euro. Czy mam amortyzować 30% zestaw komputerowy i oprogramowanie jako całość, czy też mogę zestaw komputerowy i Windows zamortyzować jednorazowo, a amortyzować 30% tylko program graficzny?"

Odpowiedź prawnika: Komputer plus oprogramowanie

Zgodnie z dominującym poglądem organów podatkowych (por. postanowienie Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki z 8 listopada 2006 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygn. PD I 415/1/105/06), program komputerowy, który nie jest programem niezbędnym do uruchomienia komputera i ze swej istoty może być zainstalowany w każdym komputerze, nie stanowi wraz z komputerem jednego środka trwałego, stanowi zaś odrębną wartość materialną i prawną, podlegającą odrębnej amortyzacji. W związku z powyższym system operacyjny może być traktowany łącznie z komputerem, przy czym jeśli wartość takiego zestawu nie przekracza 3.500 zł, może być jednorazowo zaliczony do kosztów, natomiast graficzny program komputerowy, o wartości przekraczającej 3.500 zł, powinien być zaliczany do wartości niematerialnych i prawnych, i amortyzowany według właściwej stawki.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika