Komu przysługuje bezpłatny transport sanitarny?

Pytanie:

Pacjent ma ustalony termin przyjęcia do szpitala na oddział celem diagnostki ( diagnoza guz mózgu) Jest obłożnie chory.Rodzina przyszła po zlecenie do lekarza pierwszego kontaktu po zlecenie na transport.Proszę o informację , kto powinien takiego chorego przewiź do szpitala. Kto pokrywa koszty transportu

Masz inne pytanie do prawnika?

28.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Komu przysługuje bezpłatny transport sanitarny?

Przedmiotową kwestię reguluje art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027). Zgodnie z tym przepisem świadczeniobiorca (w rozumieniu art. 2 ustawy) na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ma prawo do bezpłatnego transportu sanitarnego, w tym lotniczego w przypadku:

1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym; 

Porady prawne

2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Ponadto, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego - w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.

Jeżeli zachodzi jedna z powyższych okoliczności to w zleceniu lekarz powinien określić, iż transport będzie bezpłatny. W pozostałych przypadkach lekarz (lub felczer) powinien w zleceniu wskazać, iż transport ma być odpłatny lub za częściową opłatą – art. 41 ust. 3 ustawy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie prawa ma pacjent?

Jakie prawa ma pacjent?

Jako pacjent masz swoje prawa. Naucz się z nich korzystać. Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej Masz prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sposób udzielania Ci pomocy medycznej i procedury (...)

Zasady leczenia w szpitalu

Zasady leczenia w szpitalu

Skierowanie do szpitala Zarówno lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jak i specjalista, mogą skierować Cię do szpitala. Możesz wtedy wybrać dowolną placówkę na terenie Polski, pod warunkiem że ma ona umowę z NFZ. ##baner## Skierowanie Ze względu na stan zdrowia skierowanie (...)

Planowe leczenie za granicą

Planowe leczenie za granicą

Planowe leczenie za granicą – czyli transgraniczna opieka zdrowotna Leczenie w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej polega na tym, że możesz korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w innych państwach Unii Europejskiej. Kto może skorzystać z transgranicznej opieki zdrowotnej? Z (...)

Jakie prawa ma pacjent?

Jakie prawa ma pacjent?

Jako pacjent masz swoje prawa. Naucz się z nich korzystać. Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej Masz prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sposób udzielania Ci pomocy medycznej i procedury (...)

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

23 listopada 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom. Zastępuje ono dotyczczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie (...)

Transport do Polski na koszt pacjenta

Transport do Polski na koszt pacjenta

Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwróci kosztów transportu karetką ciężko chorego Polaka z Niemiec do kraju. Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego oraz niemieckie przepisy nie przewidują takiej możliwości. (...) Sąd, do którego Krystyna S. zaskarżyła odmowę, stwierdził, że ustawa o świadczeniach (...)

Koszty transportu chorego zza granicy pokryje fundusz

Koszty transportu chorego zza granicy pokryje fundusz

Znowelizowana ustawa zdrowotna sprawi, że od stycznia nie będziemy już musieli z własnej kieszeni płacić za drogi transport sanitarny zza granicy. Dziennik Polski, 22.11.2007 r. chory, transport, fundusz, granica, koszt

Finansowe rozwiązania „Tarczy antykryzysowej”

Finansowe rozwiązania „Tarczy antykryzysowej”

  „Tarcza antykryzysowa” to kompleksowy pakiet działań rządu przeciwdziałających negatywnym skutkom pandemii. 31 marca 2020 r. pakiet ustaw wdrażających rozwiązania antykryzysowe, podpisał prezydent. Nowe przepisy weszły już w zasadzie w życie. Zaproponowane (...)

Finanse w tarczy antykryzysowej

Finanse w tarczy antykryzysowej

Wsteczne rozliczanie strat podatkowych (PIT i CIT) przez przedsiębiorców, wydłużenie terminu wpłat pracowniczych zaliczek PIT czy przesunięcie w czasie planowanych zmian podatkowych - to tylko niektóre z rozwiązań MF, które znalazły się w Gospodarczej i Społecznej (...)

Kiedy pojazd uprzywilejowany może jechać na sygnale?

Kiedy pojazd uprzywilejowany może jechać na sygnale?

Zgoda na uprzywilejowanie pojazdu w ruchu drogowym wymaga przede wszystkim ustalenia, czy ma on rzeczywiście służyć ratowaniu życia i zdrowia - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Prawo o ruchu drogowym mówi, że pojazdami uprzywilejowanymi mogą być m.in. karetki pogotowia, (...)

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

Wprowadzenie stanu epidemii oznaczało, że na terytorium Polski wystąpiła epidemia. Minister Zdrowia wprowadził obowiązki oraz ograniczenia, a w niektórych wypadkach zakazał działalności, które wiążą się z dużymi skupiskami ludzi. Sprawdź, czy dotyczą one twojej firmy. ##baner## Od (...)

Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

MRiRW i GIS podały wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych. Sprawdź, co rekomendują. Czemu należy stosować się do rekomentacji? Podstawowym celem wdrażanych procedur jest: zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom (...)

Majowy harmonogram łagodzenia obostrzeń

Majowy harmonogram łagodzenia obostrzeń

Dane epidemiczne w ostatnim czasie są zadowalające. Spada liczba zakażeń COVID-19 oraz osób przebywających w szpitalach. Obecna sytuacja pozwala na powolne odmrażanie gospodarki i powrót do normalności. Pod koniec kwietnia rząd przedstawił harmonogram łagodzenia obostrzeń. (...)

Zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy w związku z koronawirusem

Zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy w związku z koronawirusem

Od 16 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną dla osób podróżujących w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie UE i EOG a także Szwajcarii oraz w celu pobierania nauki w RP lub państwie (...)

Wytyczne GIS dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego

Wytyczne GIS dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego

Wytyczne dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii C0VID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r. wydał Główny Inspektor Sanitarny na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, (...)

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracował Główny Inspektorat Sanitarny, razem z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Infrastruktury. Co z nich wynika? ##baner## Pasażer Pasażer ma obowiązek zasłaniania (...)

Wytyczne dla pływalni i saun w czasie epidemii

Wytyczne dla pływalni i saun w czasie epidemii

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wytycznymi dla funkconowania pływalni i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Przygotowało je Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny. Co z nich wynika? ##baner## Cele wdrażanych procedur  Celem wdrażanych procedur (...)

Wytyczne dla siłowni i klubów fitness w związku z epidemią

Wytyczne dla siłowni i klubów fitness w związku z epidemią

Jesteś właścicielem lub zarządzasz siłownią lub klubem fitness? Sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz klientom. Zapoznaj się z wytycznymi Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w (...)

Transport zwłok na terenie kraju i sprowadzenie ich z zagranicy

Transport zwłok na terenie kraju i sprowadzenie ich z zagranicy

Nadzór nad transportem zwłok i szczątków ludzkich sprawuje właściwy państwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny, do którego należy zwracać się w sprawach wydawania pozwoleń oraz zaświadczeń. ##baner## W jaki sposób? Przewóz zwłok i szczątków (...)

Wytyczne dla funkcjonowania sal zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Wytyczne dla funkcjonowania sal zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Jesteś właścicielem sali zabaw lub zarządzasz nią? Sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, opiekunom i pracownikom. Zgodnie z wytycznymi, które Ministerstwo Rozwoju opracowało wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym, pamietaj:   poinformuj pracowników, (...)

Wytyczne dla zakładów pogrzebowych

Wytyczne dla zakładów pogrzebowych

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z GIS przygotowało wytyczne dla zakładów pogrzebowych w dobie epiemii. Co z nich wynika? Nowe, inne zasady bezpieczeństwa przewidziano zaś dla powiatów w strefie czerwonej i żółtej. O nich nie ma mowy w niniejszym artykule. ##baner## Cel Celem (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Koszty transportu chorego pacjenta

Koszty transportu chorego pacjenta

Czy NFZ jest zobowiązany pokryć koszty transportu pacjenta nie chodzącego (po udarze mózgu) z domu do szpitala (na oddział rehabilitacyjny) w przypadku, gdy pacjent ma skierowanie na ten oddział? (...)

Odpłatny transport z zabezpieczeniem medycznym

Odpłatny transport z zabezpieczeniem medycznym

Odpłatny transport przez kierowcę - lekarza ważnych klientów (pacjentów) w sytuacji dla nich stresogennej (negocjacje biznesowe, wesela, pogrzeby, itp.). Klient płaci w tej sytuacji za dozór - opiekę (...)

Koszty transportu chorego pacjenta

Koszty transportu chorego pacjenta

Czy NFZ jest zobowiązany pokryć koszty transportu pacjenta nie chodzącego (po udarze mózgu) z domu do szpitala (na oddział rehabilitacyjny) w przypadku, gdy pacjent ma skierowanie na ten oddział? (...)

Transport chorego na leczenie

Transport chorego na leczenie

Jakie konkretnie akty prawne regulują kwestię transportu chorego z domu na dalsze leczenie szpitalne? Pacjent po przebytym udarze mózgu, o całkowitym niedowładzie jednej strony i zaniku mowy otrzymał (...)

Zapłata za pobyt w szpitalu

Zapłata za pobyt w szpitalu

Starsza osoba (emeryt) zmarła 6 września w szpitalu. Emerytura wypłacana była do 10 każdego miesiąca, więc za wrzesień nie została zapłacona. Czy ZUS powinien pokryć koszt pobytu w szpitalu? (...)

Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ

Określanie wymogów ofet do konkursu przez NFZ

Jestem świadczeniodawcą od 11 lat. Od momentu wprowadzenia portalu świadczeniodawcy, przygotowywanie ofert oraz importowanie ich do programu ofertowania stało się dla mnie koszmarem. W tym roku po (...)

Leczenie sanatoryjne ze skierowania z ZUS

Leczenie sanatoryjne ze skierowania z ZUS

Otrzymałam w bieżącym roku skierowanie na leczenie sanatoryjne z NFZ. Podobno niezależnie mogę również otrzymać skierowanie do sanatorium z ZUS. Mam 58 lat i pobieram rentę rodzinną po zmarłym (...)

Przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego.

Przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego.

Witam, czy muszę złożyć wniosek do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego? Kwestia kierowania ubezpieczonych na leczenie sanatoryjne (formalnie leczenie uzdrowiskowe) jest bardzo skąpo (...)

Naruszenie praw pacjenta

Naruszenie praw pacjenta

Miałem wypadek za granicą, miałem szyte palce w słowackim szpitalu. Nie bardzo rozumiałem, co personel do mnie mówił. Prawdopodobnie bym się w Polsce zgłosił do szpitala, czy ambulatoriom chirurgicznego. (...)

Składka na NFZ, a umowa zlecenia

Składka na NFZ, a umowa zlecenia

Prowadzę działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zamierzam \"zatrudnić\" kogoś na umowę zlecenie na czas nieokreślony (będzie to osoba z zewnątrz, nie zatrudniona u mnie). Zleceniobiorca (...)

Zastaw skarbowy na wierzytelnościach

Zastaw skarbowy na wierzytelnościach

Szpital ma stałe i powtarzajace się zaległości podatkowe. Czy organ podatkowy może dokonać zastawu skarbowego na wierzytelnościach tego szpitala w NFOZ? Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu (...)

Jak odzyskać niesłusznie pobraną składkę zdrowotną?

Jak odzyskać niesłusznie pobraną składkę zdrowotną?

Chciałbym odzyskać od NFZ niesłusznie pobraną składkę zdrowotną. Rzecz jasna odwołanie już złożyłem, ale opieszałość NFZ nie zna granic. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Jak przyśpieszyć (...)

Prawo małżonka obcokrajowca do świadczeń z NFZ

Prawo małżonka obcokrajowca do świadczeń z NFZ

Chcę wziąć ślub z obywatelką Słowacji. Mamy zamiar mieszkać w Polsce. Czy moja przyszła żona otrzymując zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, ma prawo do bezpłatnego korzystania z państwowej (...)

Ubezpieczenie dziecka za granicą

Ubezpieczenie dziecka za granicą

Córka wyjeżdża za granice - ma 8 lat. Czy do ubezpieczenia w NFZ wystarczy moja książeczka ubezpieczeniowa jako dokument czy może powinnam dziecku zrobić inną? Zupełnie nie wiem jak to wygląda. (...)

Czas przechowywania recept w aptece

Czas przechowywania recept w aptece

Jaki jest czas archiwizacji recept lekarskich w aptece: na które przysługiwała refundacja z NFZ oraz tych nierefundowanych na podstawie których nastąpiło wydanie leków? Kwestie przechowywania recept (...)

Koszty transportu chorego pacjenta

Koszty transportu chorego pacjenta

Czy NFZ jest zobowiązany pokryć koszty transportu pacjenta nie chodzącego (po udarze mózgu) z domu do szpitala (na oddział rehabilitacyjny) w przypadku, gdy pacjent ma skierowanie na ten oddział? (...)

FORUM PRAWNE

Odwołanie szefa NFZ i zmiana polityki NFZ 2012!!

Odwołanie szefa NFZ i zmiana polityki NFZ 2012!! Arłukowicz odwołał obecnego szefa NFZ. Nowy szef to jednak nie tylko nowa osoba ale zapowiedziane nowe zmiany. Obecny szef ma być nową twarzą nowego (...)

Przerwa w ubezpieczeniu NFZ a rejestracja jako bezrobotny

Przerwa w ubezpieczeniu NFZ a rejestracja jako bezrobotny Witam, Jestem obecnie w sytuacji, w której, jeśli PUP nie przychyli się do mojej argumentacji w kwestii odmowy stażu, zostanę skreślona (...)

pieczątki z napisem ?do uznania NFZ 2012

pieczątki z napisem ?do uznania NFZ 2012 bałagan w służbie zdorwia jest tak wielki że brak słów aby go opisać. czy jak mi lekarz wystawi taką pieczątkę a w aptece mi jej nie przyjmą to mogę (...)

Nowy pałac NFZ jeszcze w 2012, ile będzie kosztował??

Nowy pałac NFZ jeszcze w 2012, ile będzie kosztował?? Mazowiecki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadza się do nowego biurowca, co samo w sobie problemem nie jest. Problemem może byc to (...)

Nowe leki i likwidacja centrali NFZ

Nowe leki i likwidacja centrali NFZ Witam, Minister Arłukowicz zapowiedział likwidacje centrali NFZ!! Ciekawe co no to samo NFZ, bo pewnie zaraz usłyszymy że bez nich się ine da, bo wszystko upadnie. (...)

Koniec funduszy na leczenie na terenie Małopolski.

Koniec funduszy na leczenie na terenie Małopolski. Niemal wszystkie kontrakty zostały wyczerpane, teraz pacjenci z Małopolski leczeni są ponad limit wyznaczony przez NFZ. Problemy dotyczą między (...)

Umowa zlecenie, student, NFZ

Umowa zlecenie, student, NFZ Witam, Dużo się naczytałem na róznych forach, dalej niewiele wiem. Moja sytuacja wydaje się dość prosta: studiuję, mam mniej niż 26 lat. Nie mogę być ubezpieczony (...)

jak napisac odwolanie od sanatorium z nfz forum?

jak napisac odwolanie od sanatorium z nfz forum? jak napisac odwolanie od sanatorium z nfz forum? ile trzeba czekać miesięcy po rehabilitacji w sanatorium ,żeby kolejny raz złożyć wniosek .ja (...)

Czy dentystka może przyjąć pacjenta nie informując go o braku ubezpieczenia i żądać zapłaty?

Czy dentystka może przyjąć pacjenta nie informując go o braku ubezpieczenia i żądać zapłaty? Witam. Mam problem, otóż siostra poszła do dentysty na NFZ, dała dyskietkę ubezpieczeniową i (...)

Komornik, pisno z biura emerytalnego.

Komornik, pisno z biura emerytalnego. Świadczenie od 1 czerwca 2012r. wynosi miesięcznie - btrutto - 1.707,19 składka na NFZ potrącana ze świadczenia - 21,31 zł zaliczka na podatek pobrana ze świadczenia (...)

DZIENNY STUDENT I BRAK UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO... POMOCY!!!

DZIENNY STUDENT I BRAK UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO... POMOCY!!! Dzień dobry Jestem studentem dziennych studiów, a ojciec mój jest emerytem górniczym i składki są pobierane u niego w ZUSie na ubezpieczenie (...)

Porady prawne