Korzyści wynikające z zastawu rejestrowego

Pytanie:

"Jakie korzyści wynikają z zastawy rejestrowego"

Odpowiedź prawnika: Korzyści wynikające z zastawu rejestrowego

Zastaw rejestrowy jako specjalna forma zastawu która wszedł do obrotu prawnego 1 stycznia 1998 z chwilą wejścia w życie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Ta forma zastawu pozwala na pozostawienie rzeczy obciążonej we władaniu zastawcy oraz na wprowadzenie zakazu zbycia rzeczy przed wygaśnięciem zastawu. Zastaw rejestrowy wymaga jednak do swojego powstania umowy stron co do zabezpieczenia wierzytelności zastawem rejestrowym i wpis tego prawa do rejestru zastawów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika