Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej mimo braku ubezpieczenia

Pytanie:

Kto może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej mimo braku ubezpieczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej mimo braku ubezpieczenia

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art.2.1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:

1)osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej "ubezpieczonymi",

2)inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych,

Porady prawne

3)inne, niż wymienione w pkt 1 i 2, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu

- zwane dalej "świadczeniobiorcami".

Powyższe przepisy wskazują, że nawet bez ubezpieczenia powyższe osoby, zwane świadczeniobiorcami, mogą pod pewnymi warunkami korzystać z opieki medycznej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne