Koszty przejazdu w postępowaniu nieprocesowym

Pytanie:

Jestem wdową. Razem z moim zmarłym 2 lata temu mężem mieliśmy dom jako małżeńska współwłasność ustawowa. Mąż nie spisał przed śmiercią testamentu. Obecnie chciałabym uregulować sprawy związane ze spadkiem po nim. Nie mieliśmy dzieci. Wiem już, że muszę założyć sprawę o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierców będzie przy tym wielu, bowiem mąż miał liczne rodzeństwo. Kto powinien ponieść koszy związane z przybyciem spadkobierców na sprawę o stwierdzenie nabycia spadku? Czy sąd może mnie obciążyć tymi kosztami? Jakie dodatkowe koszty muszę ponieść zakładając sprawę o stwierdzenie nabycia spadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.8.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszty przejazdu w postępowaniu nieprocesowym

Postępowanie w sprawie o stwierdzenia nabycia spadku jest postępowaniem nieprocesowym, w którym występują uczestnicy (a nie, jak w postępowaniu procesowym, strony). Stosownie do art. 520 § 1 kodeksu postępowania cywilnego każdy uczestnik (w tym przypadku - spadkobierca) ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem. Dotyczy to także kosztów przejazdu do sądu. Inaczej mówiąc - każdy płaci za siebie.

Od tej zasady przepisy przewidują dwa wyjątki:

  • jeżeli uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników (art. 520 § 2 kpc).
  • jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika (art. 520 § 3 kpc). Przepis powyższy stosuje się odpowiednio, jeżeli uczestnik postępował niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie.

W opisanej sytuacji bardziej prawdopodobne jest jednak zastosowanie ogólnej reguły.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy opłacić - należna opłata wynosi 50 zł.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Spadek po 6 miesiącach

22.12.2019 przez: qqww1

szukam prawnika - Kraków

10.5.2019 przez: lolita2