Kradzież paliwa - wyrok nakazowy

Pytanie:

Na początku roku wyjeżdżałem na wczasy, na stacji paliw BP zatankowałem paliwo o wartości 213.01 zł. Kiedy tankowałem moja dziewczyna poszła na stację. Byłem przekonany, że idzie zapłacić, też poszedłem na stację a ona w tym czasie wróciła i czekała przy samochodzie. Dopiero po powrocie z wakacji kiedy przyszło wezwanie na policję zorientowaliśmy się, że ja myślałem, że ona zapłaciła a ona, że ja. Od razu skontaktowaliśmy się z właścicielem stacji uregulowaliśmy natychmiast należność za paliwo. Po złożonych wyjaśnieniach na policji, policjant stwierdził, że może i zapłaciliśmy ale i tak sprawę przekazują do sądu. Poprosiliśmy właściciela stacji, żeby podjechał na policję w T. M. i potwierdził wpłatę co też zrobił jednak i jemu policjant powiedział, że taką mają procedurę i kierują sprawę do sądu. Po naszych telefonach na komendę powiatową usłyszeliśmy jedynie, że nie muszą nam udzielać więcej informacji i żebyśmy zapytali się swojego adwokata. Teraz dostaliśmy wyrok nakazowy i karę grzywny w kwocie 510 zł oraz zasądzenie na rzecz stacji benzynowej kwoty 231,01 tytułem naprawienia szkody. W dołączonym wniosku o ukaranie z policji nie ma natomiast żadnej wzmianki, że już uregulowaliśmy należność, a pismo jest z dnia już miesiąc po potwierdzeniu wpłaty na policji przez właściciela stacji, jest natomiast, że przyznajemy się do zarzucanego czynu i że nadinspektor mgr C. J. wnosi o orzeczenie obowiązku zapłaty skradzionego paliwa. 1. Jak powinno wyglądać wniesienie sprzeciwu do sądu? 2. Czy rzeczywiście policja ma taką procedurę i pomimo wyjaśnień sprawców i poszkodowanego przekazuje sprawę do sądu? 3. Czy po wniesieniu sprzeciwu odbędzie się normalna rozprawa i w jakim trybie? 4. Czy będzie wzywany biedny właściciel stacji benzynowej, który i tak już wykazał się niezwykłą cierpliwością. 5. Jaka może być orzeczona kara w tej sprawie? 6. Czy narażanie podatników na dodatkowe koszty i zawracanie głowy sędziom przez takie wnioski policji może być w jakiś sposób potępione?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.6.2008

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kradzież paliwa - wyrok nakazowy

Z opisu sytuacji wynika, iż chodzi o wykroczenie określone w przepisie art. 119 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z jego treścią, kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. W postępowaniu wszczętym w tym zakresie może zostać wydany wyrok nakazowy, w którym oprócz zasądzenia kary (m. in. grzywny) można orzec obowiązek naprawienia szkody.

W Państwa przypadku najważniejszym będzie aktualnie wniesienie do sądu sprzeciwu od wydanego wyroku nakazowego. Jeżeli nie wniesiecie Państwo tego środka wyrok stanie się prawomocny. Sprzeciw od wyroku należy wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia wyroku nakazowego - termin ten jest terminem zawitym, co oznacza, iż nie może być przywrócony, chyba że niedotrzymanie go nastąpiło z przyczyn niezależnych od uprawnionego. W sprzeciwie należy wskazać, iż jest on wnoszony od wyroku nakazowego w całości oraz należy wnosić o skierowanie sprawy na rozprawę. W piśmie konieczne jest wskazanie sygnatury sprawy. Jeśli sprzeciw zostanie złożony prawidłowo i w przewidzianym terminie, wyrok nakazowy utraci moc i sprawa zostanie skierowana na rozprawę, prowadzoną w trybie zwykłym, przewidzianym dla postępowania w sprawach o wykroczenia. Wyrok nakazowy nie będzie więc w ogóle już brany pod uwagę. W toku rozprawy konieczne będzie m. in. wykazanie, iż niezwłocznie po dowiedzeniu się o zaistniałej sytuacji uiściliście Państwo cenę za paliwo oraz że każde z Państwa rzeczywiście było przekonane, iż należność uiściło to drugie. Istotne mogą się też okazać zeznania właściciela czy pracowników stacji (np. co do Państwa zachowania, czy było podejrzane itp.). Należy też podkreślić, iż fakt uiszczenia ceny nie wyłącza odpowiedzialności za wykroczenie. Jak wynika z redakcji przepisu art. 119 Kodeksu wykroczeń, wykroczenie to może zostać popełnione umyślnie z zamiarem bezpośrednim. W toku postępowania sąd oceni, czy rzeczywiście Państwa działanie było działaniem umyślnym i czy zamiarem Państwa była kradzież paliwa.

Porady prawne

Przepis art. 119 kw przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny za popełnione wykroczenie. Kara jaka została orzeczona w wyroku nakazowym nie będzie uwzględniona, jako że wyrok utraci moc i nie będzie miał już znaczenia dla toczącego się postępowania. Nie obowiązuje tu jednak zakaz reformationis in peius co oznacza, iż sąd będzie mógł zasądzić karę wyższą niż przewidziana w pozbawionym mocy prawnej wyroku nakazowym. 

Nie jest wykluczone, że właściciel stacji zostanie wezwany. Zależy to od tego, co może powiedzieć w tej sprawie na temat samego zdarzenia.

W zakresie skierowania sprawy do sądu przez policję należy wskazać, iż policja nie jest władna orzekać i rozstrzygać o tym, czy są Państwo winni zarzucanego im czynu czy też nie. Samo uiszczenie należności nie rozstrzyga o tym czy popełniliście Państwo wykroczenie czy też nie. O takich okolicznościach może rozstrzygnąć wyłącznie sąd, stąd też działanie organu policji wydaje się prawidłowe.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Co trzeci nastolatek, który doświadczył przemocy w Internecie, nikomu o tym nie powiedział, nikogo nie poprosił o pomoc - to jeden z wniosków badania NASK "Nastolatki 3.0". Jak radzić sobie z tym problemem? ##baner## Mniej ni cyberprzemoc, internet, sieć, nastolatek, przestępstwo, (...)

Blokowanie skradzionych telefonów komórkowych

Blokowanie skradzionych telefonów komórkowych

Dowiedz się, jak zablokować numer IMEI skradzionego telefonu komórkowego, jak odblokować numer IMEI odnalezionego telefonu komórkowego i blokowanie, skradziony telefon komórkowy, komórka, numer IMEI, kradzież, abonent

Jak nie dać sobie ukraść pieniędzy z konta?

Jak nie dać sobie ukraść pieniędzy z konta?

Przypadki kradzieży pieniędzy z konta UOKiK otrzymuje skargi od konsumentów, którzy w wyniku oszustwa stracili pieniądze z konta. Urząd przypomniał, że bank powinien w ciągu jednego dnia roboczego oddać konsumentowi u kradzież pieniędzy, konta, bank, rachunek, wyłudzenie

Uwaga na oszustów żerujących na koronawirusie

Uwaga na oszustów żerujących na koronawirusie

Prezes UOKiK ostrzega W czasie niepewności na rynkach finansowych ostrożnie podchodźmy do ofert dużego zysku bez ryzyka. Uważajmy także na propozycje szkoleń i zbiórek, kt&o konsument, oszust, oszustwo, kradzież, wyłudzenie, fake news, informacje, koronawirus, epidemia, pandemia, (...)

Jak zgłosić utratę dowodu osobistego?

Jak zgłosić utratę dowodu osobistego?

W połowie marca pierwsze osoby odebrały dowody z warstwą elektroniczną. Podpowiadamy co zrobić, jeśli nowy dokument zniknie w nieoczekiwanych okolicznościach… E-dowód  unieważnienie dowodu, policja, dowód osobisty, kradzież, dokument, bank

Wakacje bez ochrony danych...

Wakacje bez ochrony danych...

Wakacje mogą Cię sporo kosztować. Bądź czujny! Wakacje - dla wielu to czas zasłużonego relaksu i oderwania od codziennych spraw. Podczas gdy jedni korzystają z odpoczynku, niektórzy czekają na potknięcie tych pierwszych, wykorzystując wszelkie informacje pozwalające dokonać (...)

Zakaz podbierania pracowników - klauzule umowne oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Zakaz podbierania pracowników - klauzule umowne oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

O klauzuli non solicitation, czyli w uproszczeniu klauzuli zakazującej przejmowania pracowników usłyszeć można np. przy okazji szeroko pojętych transakcji fuzji i przejęć (M&A). Tego typu transakcje są skomplikowanymi procesami, a ich struktura może być różna, zależnie od (...)

Nieautoryzowane transakcje płatnicze

Nieautoryzowane transakcje płatnicze

Jeżeli klient zgłosi nieautoryzowaną transakcję, bank powinien niezwłocznie zwrócić mu utracone pieniądze – uważa Rzecznik Finansowy. Chodzi na przykład o przypadki kradzieży pieniędzy z internetowego rachunku bankowego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dostawca usług (...)

Co zrobić w razie kradzieży tożsamości?

Co zrobić w razie kradzieży tożsamości?

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty z banku, z którym nie masz podpisanej umowy kredytowej albo operator telekomunikacyjny wzywa Cię do zapłaty rachunków na podstawie nieznanej Tobie umowy – to sytuacje, w których osoba nieuprawniona mogła posłużyć się Twoimi (...)

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Jak się bronić przed stalkerem? Stalking – czyli co? "Stalking" to określenie pochodzące z języka angielskiego i oznacza „skradanie się” lub &bdq uporczywe nękanie, stalking, stalking (...)

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Co trzeci nastolatek, który doświadczył przemocy w Internecie, nikomu o tym nie powiedział, nikogo nie poprosił o pomoc - to jeden z wniosków badania NASK "Nastolatki 3.0". Jak radzić sobie z tym problemem? ##baner## Mniej ni cyberprzemoc, internet, sieć, nastolatek, przestępstwo, (...)

Blokowanie skradzionych telefonów komórkowych

Blokowanie skradzionych telefonów komórkowych

Dowiedz się, jak zablokować numer IMEI skradzionego telefonu komórkowego, jak odblokować numer IMEI odnalezionego telefonu komórkowego i blokowanie, skradziony telefon komórkowy, komórka, numer IMEI, kradzież, abonent

Jak nie dać sobie ukraść pieniędzy z konta?

Jak nie dać sobie ukraść pieniędzy z konta?

Przypadki kradzieży pieniędzy z konta UOKiK otrzymuje skargi od konsumentów, którzy w wyniku oszustwa stracili pieniądze z konta. Urząd przypomniał, że bank powinien w ciągu jednego dnia roboczego oddać konsumentowi u kradzież pieniędzy, konta, bank, rachunek, wyłudzenie

Uwaga na oszustów żerujących na koronawirusie

Uwaga na oszustów żerujących na koronawirusie

Prezes UOKiK ostrzega W czasie niepewności na rynkach finansowych ostrożnie podchodźmy do ofert dużego zysku bez ryzyka. Uważajmy także na propozycje szkoleń i zbiórek, kt&o konsument, oszust, oszustwo, kradzież, wyłudzenie, fake news, informacje, koronawirus, epidemia, pandemia, (...)

Jak zgłosić utratę dowodu osobistego?

Jak zgłosić utratę dowodu osobistego?

W połowie marca pierwsze osoby odebrały dowody z warstwą elektroniczną. Podpowiadamy co zrobić, jeśli nowy dokument zniknie w nieoczekiwanych okolicznościach… E-dowód  unieważnienie dowodu, policja, dowód osobisty, kradzież, dokument, bank

Wakacje bez ochrony danych...

Wakacje bez ochrony danych...

Wakacje mogą Cię sporo kosztować. Bądź czujny! Wakacje - dla wielu to czas zasłużonego relaksu i oderwania od codziennych spraw. Podczas gdy jedni korzystają z odpoczynku, niektórzy czekają na potknięcie tych pierwszych, wykorzystując wszelkie informacje pozwalające dokonać (...)

Zakaz podbierania pracowników - klauzule umowne oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Zakaz podbierania pracowników - klauzule umowne oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

O klauzuli non solicitation, czyli w uproszczeniu klauzuli zakazującej przejmowania pracowników usłyszeć można np. przy okazji szeroko pojętych transakcji fuzji i przejęć (M&A). Tego typu transakcje są skomplikowanymi procesami, a ich struktura może być różna, zależnie od (...)

Nieautoryzowane transakcje płatnicze

Nieautoryzowane transakcje płatnicze

Jeżeli klient zgłosi nieautoryzowaną transakcję, bank powinien niezwłocznie zwrócić mu utracone pieniądze – uważa Rzecznik Finansowy. Chodzi na przykład o przypadki kradzieży pieniędzy z internetowego rachunku bankowego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dostawca usług (...)

Co zrobić w razie kradzieży tożsamości?

Co zrobić w razie kradzieży tożsamości?

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty z banku, z którym nie masz podpisanej umowy kredytowej albo operator telekomunikacyjny wzywa Cię do zapłaty rachunków na podstawie nieznanej Tobie umowy – to sytuacje, w których osoba nieuprawniona mogła posłużyć się Twoimi (...)

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Jak się bronić przed stalkerem? Stalking – czyli co? "Stalking" to określenie pochodzące z języka angielskiego i oznacza „skradanie się” lub &bdq uporczywe nękanie, stalking, stalking (...)

Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat w majątku firmy

Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat w majątku firmy

  Przy prowadzeniu działalności gospodarczej często dochodzi do strat w majątku firmy z powodu np. kradzieży, czy też pożaru. W niniejszym opracowaniu wyjaśnimy kilka wątpliwości, jakie w takim przypadku występują na gruncie ustaw podatkowych.   Która  straty (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Uproszczone postępowanie karne

Uproszczone postępowanie karne

Kiedy i dlaczego istnieje możliwość zastosowania w postępowaniu karnym procedury uproszczonej? Jakie są przesłanki do jej zastosowania? Kogo ona dotyczy? Kto bierze w niej udział? Które przepisy mówią o procedurze uproszczonej i czy są jakieś przepisy poza kodeksem postępowania karnego, (...)

Przedawnienie karalności przestępstwa kradzieży

Przedawnienie karalności przestępstwa kradzieży

Po jakim czasie sprawa o kradzież ulega przedawnieniu? Czy jest to zależne od jakichś czynników? W prawie karnym może mieć miejsce przedawnienie ścigania, wyrokowania i wykonywania kary. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 30 - gdy czyn stanowi (...)

Kradzież z majątku wspólnego

Kradzież z majątku wspólnego

Wkrótce odbędzie się moja pierwsza sprawa rozwodowa. Oprócz złego zachowania się mojej żony, zaczyna wynosić z domu różne rzeczy. Albumy ze zdjęciami, dokumentację medyczną naszego chorego syna, elementy wyposażenia mieszkania itp. a od pewnego czasu kradnie mi pieniądze. Na pytania dlaczego (...)

Kradzież małej kwoty a czyn przepołowiony

Kradzież małej kwoty a czyn przepołowiony

Co grozi za kradzież np. 20 zł? Chyba nie idzie się za to do aresztu? Jaka jest granica wysokości skradzionej kwoty za ktorą orzeka się karę pozbawienia wolności? Ile wynosi okres przedawnienia w sprawach o drobną kradzież? Kradzież 20 zł nie jest przestępstwem karanym na podstawie kodeksu (...)

Kradzież rzeczy o małej wartości

Kradzież rzeczy o małej wartości

Czy za kradzież do 250 zł. Straż Miejska może skierować wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego? Kradzież w wartości do 250 złotych stanowi wykroczenie w rozumieniu art. 119 kodeksu wykroczeń. Za wykroczenie to grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Obecnie kary te nakłada (...)

Przedawnienie karalności przestępstwa kradzieży

Przedawnienie karalności przestępstwa kradzieży

Po jakim czasie sprawa o kradzież ulega przedawnieniu? Czy jest to zależne od jakichś czynników? W prawie karnym może mieć miejsce przedawnienie ścigania, wyrokowania i wykonywania kary. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 30 - gdy czyn stanowi (...)

Kradzież z majątku wspólnego

Kradzież z majątku wspólnego

Wkrótce odbędzie się moja pierwsza sprawa rozwodowa. Oprócz złego zachowania się mojej żony, zaczyna wynosić z domu różne rzeczy. Albumy ze zdjęciami, dokumentację medyczną naszego chorego syna, elementy wyposażenia mieszkania itp. a od pewnego czasu kradnie mi pieniądze. Na pytania dlaczego (...)

Kradzież małej kwoty a czyn przepołowiony

Kradzież małej kwoty a czyn przepołowiony

Co grozi za kradzież np. 20 zł? Chyba nie idzie się za to do aresztu? Jaka jest granica wysokości skradzionej kwoty za ktorą orzeka się karę pozbawienia wolności? Ile wynosi okres przedawnienia w sprawach o drobną kradzież? Kradzież 20 zł nie jest przestępstwem karanym na podstawie kodeksu (...)

Kradzież rzeczy o małej wartości

Kradzież rzeczy o małej wartości

Czy za kradzież do 250 zł. Straż Miejska może skierować wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego? Kradzież w wartości do 250 złotych stanowi wykroczenie w rozumieniu art. 119 kodeksu wykroczeń. Za wykroczenie to grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Obecnie kary te nakłada (...)

Bezpodstawne oskarżenie o kradzież - naruszenie dóbr osobistych

Bezpodstawne oskarżenie o kradzież - naruszenie dóbr osobistych

W sklepie (mała miejscowość) zostałam oskarżona o kradzież. Czy mogę domagać się zadośćuczynienia za naruszone dobra osobiste? W przypadku gdy została Pani publicznie i bezpodstawnie oskarżona o kradzież, w taki sposób że osoby postronne mogły być świadkami wygłaszania tych (...)

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Słyszałem, że w umowach ubezpieczyciele zwalniają się z odpowiedzialności za kradzież samochodu, jeśli użytkownik pozostawił w samochodzie dokumenty. Nie widzę związku pomiędzy pozostawieniem dokumentów, a przyczynieniem się do powstania szkody (a co dopiero w 100%) w takim samym stopniu (...)