Mediacja a rozwód

Pytanie:

Czy ugodę mediacyjna dotyczącą rozwodu można zawrzeć przed wniesieniem do sądu wniosku rozwodowego? Jakie muszą być spełnione warunki formalno-prawne, żeby taka ugoda miała ważność dla sądu? Czy w ugodzie mediacyjne rozwodowej podaje się powody rozwiązania związku małżeńskiego? Czy musi być poruszona sprawa podziału majątku i opieki nad dziećmi? W którym momencie dołącza sie ugodę mediacyjna - do pozwu rozwodowego? Czy do wniosku rozwodowego powódka/powód ma dołączyć jedynie ugodę mediacyjną czy również sprawozdanie z mediacji i wniosek o mediację? Czy w treści pozwu należy nadmienić, że strona poprosiła o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego i np. dlaczego? Czy można (należy) w pozwie rozwodowy prosić sąd o nie ustalanie wpisu tymczasowego, a obciążenie obu stron kosztami postępowania po przeprowadzonym postępowaniu rozwodowym, czy też powódka/powód ma czekać na ustalenie wysokości wpisu tymczasowego przez sąd? Czy ustne zobowiązanie ma jakąkolwiek wartość?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Mediacja a rozwód

Instytucja mediacji jest instytucją stosunkowo nową w kpc. Mediacja ma ograniczone zastosowanie w sprawach dotyczących rozwodu. Strony nie mogą w drodze mediacji postanowić, że nastąpił między nimi trwały i zupełny rozkład pożycia, a zatem, że istnieją przesłanki orzeczenia rozwodu. Przesłanki te muszą być bowiem zbadane przez sąd. Przed wniesieniem pozwu o rozwód mediacja może dotyczyć przede wszystkim rozwiązania konfliktu pomiędzy małżonkami, tak by nie doszło do rozwodu. Jak się wydaje, takie porozumienie może dotyczyć wysokości alimentów, czy też kontaktów z dzieckiem (postanowienia te będą jednak zawierane niejako „na przyszłość”, gdyż na tym etapie jeszcze nie będzie wiadome, czy rozwód będzie orzeczony). Takie ustalenia można dołączyć już do pozwu rozwodowego. Nie ma przeszkód również, by podać w treści uzasadnienia pozwu, że próby pojednania się małżonków, np. się nie powiodły. Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym.

Porady prawne

Natomiast w trakcie sprawy sąd może skierować strony do mediacji jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa. Ponadto, w każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

Natomiast samo orzeczenie dotyczące rozwodu będzie wydane przez sąd, który w postępowaniu dowodowym powinien ustalić, czy istnieją przesłanki do orzeczenia rozwodu, a zatem będzie ustalał, czy pomiędzy małżonkami jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Kwestie dotyczące wyroku rozwodowego zostały omówione w O czym sąd może orzec w wyroku rozwodowym?
Obecnie od pozwu o rozwód pobiera się opłatę stałą w wysokości 600 zł. Kosztami rozwodu będzie obciążony małżonek uznany za winnego, a jeżeli rozwód odbywał się bez orzekania o winie, czy też gdy winnymi uznane zostaną obie strony, ta zasada nie będzie mogła znaleźć zastosowania, gdyż faktycznie żadna ze stron nie jest stroną przegrywającą. W związku z tym przy takim rozstrzygnięciu Sąd zniesie koszty postępowania między byłych małżonków. Będą oni ponosić je w równych częściach.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne