Mediacja a sprzeciw od nakazu zapłaty

Pytanie:

Przeciwko nam został złożony pozew o zapłatę do sądu gospodarczego. Został wydany nakaz zapłaty. Złożyliśmy sprzeciw do tego pozwu. Został wyznaczony termin rozprawy. Czy na takim etapie sprawy jest możliwość skierowania sprawy na drogę mediacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.1.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Mediacja a sprzeciw od nakazu zapłaty

Zgodnie z art.183[8] § 1 kpc sąd, aż do zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę może skierować strony do mediacji. Po zamknięciu tego posiedzenia sąd może skierować strony do mediacji tylko na zgodny wniosek stron. Sąd może skierować strony do mediacji tylko raz w toku postępowania. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Mediacji nie prowadzi się, jeżeli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia o skierowaniu do mediacji nie wyraziła zgody na mediację.
Przepisu powyższego nie stosuje się jednak w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym.

W przedstawionym stanie faktycznym postępowanie nakazowe zostało jednak zakończone, albowiem został wydany nakaz zapłaty. Z momentem skutecznego złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty, orzeczenie to traci moc. Następnie przewodniczący wyznacza rozprawę i postępowanie prowadzone jest trybie zwykłym - nie nakazowym.

W opisanej sytuacji doszło więc do wyznaczenia rozprawy (rozpoczęcia tryby zwykłego), a w związku z tym znajdzie zastosowanie przepis art. 183[8] kpc - będzie możliwe skierowanie sprawy na drogę postępowania mediacyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: