Moment ujęcia utylizacji towarów w KPIR

Pytanie:

W firmie obejmującej prowadzenie działalności gospodarczej w postaci apteki często ma miejsce likwidacja leków wskutek utraty ważności. Należy je wówczas utylizować. Również łatwo o utratę leku na skutek zbicia, zniszczenia. Firma jest niewielkich rozmiarów, jeżeli chodzi o przychody, dlatego prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Kiedy ujmujemy zdarzenie gospodarcze, które stanowi wycofanie towaru, zarówno z powodu utraty ważności (utylizacja), jak i zniszczenia? Czynimy to w trakcie roku podatkowego odzwierciedlając ten fakt w wyniku podatkowym, czy dopiero na koniec roku podatkowego, uwidaczniając go poprzez odpowiedni stan remanentu końcowego, który będzie uwzględniał wycofane w ciągu roku leki (towary)?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Moment ujęcia utylizacji towarów w KPIR

Jeżeli podatnik kupił towary w celu sprzedaży, to wydatek ten może być kosztem także w przypadku ich utraty (zniszczenia, udokumentowanej utylizacji na skutek upływu terminu ważności). Przedsiębiorcy prowadzący księgę przychodów i rozchodów w momencie wystąpienia straty muszą przeksięgować koszt z kolumny 10 do kolumny 14. Jak stwierdzono w wyroku NSA z dnia 12 maja 1999 r. (sygn. I SA/Wr 482/97), "gdy wydatek na nabycie składnika majątkowego, przed jego stratą, został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów (np. u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów), w dacie straty nie obciąża się nią kosztów po raz drugi, lecz dokonuje przekwalifikowania kosztu (przeniesienie kwoty straty z kosztów zakupu towarów do kolumny pozostałych kosztów, z uwagi na odmienny charakter tychże kosztów)".

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne