Nabycie udziału w spadku a wspólność majątkowa

Pytanie:

Teściowa chce przepisać swój udział w spadku mojej żonie, chodzi o dom. Czy jeśli będzie pomiędzy nami tzw.intercyza, to w przypadku śmierci żony, rozwodu mam prawo do tego domu? Teściowa chce tak załatwić sprawę, aby w takiej sytuacji mnie się nic nie dostało, jak to należałoby załatwić? Czy jest to możliwe prawnie uregulować?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.5.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nabycie udziału w spadku a wspólność majątkowa

W pierwszej koleności należy zaznaczyć, iż Pana teściowa może rozporządzić (zbyć na przykład) swoim udziałem w sapdku, a nie konkretnym przedmiotem należącym do masy spadkowej. Toteż jeżeli rozporządzi tym udziałem na rzecz Pana żony, a swojej córki, będzie miała miejsce sytuacja, w której Pana żona jako nabywca udziału w spadku będzie mogła brać udział w postępowaniu działowym spadku. Będzie więc Pana żona uczestniczyć w tym postępowaniu jakby była spadkobiercą. To jakie przemioty w ziwązku z powyższym nabędzie Pana żona zostanie rozstrzygnięte w postępowaniu działowym. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą tego, do kogo należeć będzie ów udział, to nawet jeżeli nie obowiązywałaby Państwa umowa o rozdzielności bądź wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej, to obowiązywałaby Państwa zasada, zgodnie z którą w skład majątku odrębnego każdego z małżonków wchodzą przemioty nabyte - między innymi - w drodze darowizny lub dziedziczenia. Jeżeli chodzi o sytuację, w której należy wziąć pod uwagę zawartą intercyzę, to czy taki nabyty udział w spadku wchodzi w skład majątku odrębnego, czy też wspólnego określają postanowienia tej umowy. Zakładając, iż postanowienia jej są standardowe, należy przyjąc, że przedmiotowy udział w spadku należeć będzie do majątku odrębnego Pana żony.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne