Nadzór nad postępowaniem komornika

Pytanie:

Jakie organy nadzoru można powiadomić, jeżeli wadliwie prowadzi on postępowanie egzekucyjne?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nadzór nad postępowaniem komornika

Nadzór zwierzchni nad działalnością komorników i działalnością samorządu komorniczego sprawuje Minister Sprawiedliwości. Krajowa Rada Komornicza sprawuje nadzór nad komornikami niezależnie od nadzoru sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości prezesów sądów. i Przedmiotem tego nadzoru jest terminowość, rzetelność i skuteczność postępowania egzekucyjnego (art. 65 ustawa o komornikach sądowych i egzekucji).
Poza tym nadzór nad komornikami sprawuje Minister Sprawiedliwości i w tym przypadku wyróżnić można nadzór ogólny oraz szczególny. Zwierzchni nadzór szczególny Ministra Sprawiedliwości nad działalnością komorników jest sprawowany przez prezesów sądów okręgowych i sędziów-wizytatorów, a w zakresie kontroli finansowej -przez osoby upoważnione (art.
Porady prawne
64 ust. 2). Środkiem tego nadzoru jest wizytacja określonej kancelarii komorniczej przez sędziego-wizytatora na zlecenie Ministra Sprawiedliwości lub z jego upoważnienia na zlecenie prezesa sądu okręgowego (art. 64 ust. 2 i 3). Wizytacja ta nie ma charakteru kurtuazyjnej wizyty sędziego-wizytatora w kancelarii komornika, lecz jest rodzajem urzędowych odwiedzin, dokonanych przez władzę zwierzchnią (w tym wypadku delegata Ministra Sprawiedliwości) w celu przeprowadzenia kontroli danej kancelarii komorniczej. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji nie określa w sposób pozytywny zakresu przedmiotowego tej kontroli. Jej granice, jak już zaznaczono, zakreśla art. 64 ust. 1 zd. 2, według którego nadzór zwierzchni Ministra Sprawiedliwości nie może wkraczać w działania podlegające nadzorowi sądu. Wytyczone we wskazany sposób granice szczególnego nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad działalnością komorników pozwalają przyjąć, że przedmiotowy zakres tego nadzoru jest szeroki i pokrywa się z przedmiotowym zakresem nadzoru nad komornikiem sprawowanym przez prezesa sądu rejonowego, określonym w art. 3 ust. 2. -Marciniak Andrzej Najnowsze wydanie: Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz Warszawa 2010 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne