Nagroda za osobiste osiągnięcia

Pytanie:

"Jestem w trakcie rozwodu (trzeci rok), wygrałam w konkursie (wybieranie odpowiedzi, nie losowanie) samochód. Jaki status majątkowy ma ta nagroda. Czy jest to mój majątek odrębny, czy majątek wspólny? "

Odpowiedź prawnika: Nagroda za osobiste osiągnięcia

Przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków należą do jego majątku odrębnego. Nagrodami za osobiste osiągnięcia są nagrody za pracę twórczą, a więc nagrody artystyczne, literackie, naukowe, techniczne, nagrody uzyskane na różnego rodzaju konkursach, np. śpiewaczych, recytatorskich. Nagrodami takimi są także nagrody uzyskane w teleturniejach polegających na wykazaniu się specjalnymi wiadomościami.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika