Naprawienie szkody wyrządzonej zalaniem mieszkania

Pytanie:

"Od pięciu lat jestem zalewany przez coraz to nowych najemców lokalu bezpośrednio nade mną. Tym razem nie chcę tego puścić płazem. Napisałem pismo do administracji (posiadam mieszkanie hipoteczne) informujące o zalaniu. Z właścicielem mieszkania nie mogę się skontaktować, obecna lokatorka twierdzi "że nie ma kontaktu z właścicielem". Kto ma oszacować powstałe szkody? Czy może to zrobić Administracja? Czy mogę liczyć na ich pomoc/współpracę? Jeżeli tak, w jakim zakresie? Czy mam prawo żądać trwałego usunięcia przyczyn powodujących zalewanie mojego mieszkania? Jeżeli tak, to kto miałby to sprawdzić? (poprzednie pismo złożyłem rok temu, więc mam dowód że byłem zalany co najmniej dwa razy). Czy sprawa musi się skończyć w sądzie, jeżeli chcę odszkodowania? Jeżeli musi, to co mam zrobić? Jak mam się zabezpieczyć przed podobnymi sytuacjami w przyszłości?"

Odpowiedź prawnika: Naprawienie szkody wyrządzonej zalaniem mieszkania

Przede wszystkim należy wskazać, przeciwko komu należy kierować roszczenie odszkodowawcze. Otóż należy je kierować przeciwko osobie, która pomieszczenie zajmuje, ewentualnie zajmowała, gdy szkoda w postaci zalania nastąpiła. Roszczenie kieruje się przeciwko właścicielowi mieszkania tylko wtedy, gdy aktualnie zajmuje on lokal, z którego woda się wylała. Czy konieczne jest postępowanie przed sądem, by uzyskać odszkodowanie? Nie, odszkodowanie można uzyskać także wskutek zawarcia ugody z osoba, która odpowiada za szkodę. W takim przypadku nie będzie potrzebna pomoc rzeczoznawcy, gdyż strony same mogą ocenić rozmiar powstałej szkody. Rozwiązanie takie należy jednak do rzadkości, najczęściej trzeba skorzystać z drogi sądowej. W celu wytoczenia powództwa należy wnieść do sądu cywilnego pozew o odszkodowanie. Najprawdopodobniej sąd powoła biegłego rzeczoznawcę do oceny rozmiarów szkoda, a zatem ciężar oszacowania zostanie przerzucony na barki specjalistów. Czy można żądać usunięcia przyczyn zalania? By usunąć przyczyny powtarzających się zalań należy przeciwko osobie zajmującej lokal skierować roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Jak zabezpieczyć się przed podobnymi sytuacjami w przyszłości? Otóż sankcje odszkodowawcze przewidziane przez prawo cywilne sługą w głównej mierze naprawieniu już powstałych szkód, nie działają natomiast niejako “wprzód”. Jako że zalania najczęściej nie następują z winy osób zajmujących pomieszczenia, ale są spowodowane okolicznościami, za które osobom tym winy przypisać nie można, sąd nie mógłby tych osób zobowiązać do jakichkolwiek działań, które nie zależą od ich woli. Jeśli natomiast zalanie nastąpiło na skutek okoliczności, za które winę określona osoba ponosi, sąd mógłby zobowiązać ją do określonego działania.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika