Obowiązek opłacania składki zdrowotnej od firmy

Pytanie:

Zarejestrowałem działalność - wpis do ewidencji z przewidywanym terminem rozpoczęcia: 01.04. Sposób rozliczeń: książka. Zwolnienie z VAT. Z uwagi na brak zleceń, faktycznie nie rozpocząłem działalności (miała to być działalność uboczna - jestem na etacie). Mam sprzeczne informacje z ZUS: Czy powinienem płacić składkę zdrowotną od daty zarejestrowania, czy, jak sądzę od daty faktycznego rozpoczęcia działalności, tj. jak rozumiem uzyskania pierwszego zlecenia, a do tego czasu moja działalność może pozostawać w zawieszeniu bez konieczności żadnych opłat ale też baz konieczności wyrejestrowywania?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.5.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek opłacania składki zdrowotnej od firmy

Zgodnie z Art. 26 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U.1997.28.153 ze zm.). osoby i jednostki organizacyjne, które są objęte ubezpieczeniem, są obowiązane, bez uprzedniego wezwania, opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdy miesiąc kalendarzowy w trybie, na zasadach oraz w terminie przewidzianym dla składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli do tych osób i jednostek nie stosuje się przepisów o ubezpieczeniu społecznym - w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. Zatem jeżeli już zdecydowano się na dobrowolne opłacanie składki to należy dochować powyższego terminu, i płacić od dnia rozpoczęcia (formalnego) działalności gospodarczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: