Obowiązek ubezpieczenia leasingowanego samochodu

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie, która ze stron umowy leasingu jest zobowiązana do wykupienia ubezpieczenia w przypadku leasingu operacyjnego samochodu. W takim przypadku leasingodawca jest właścicielem pojazdu, natomiast użytkownikiem jest leasingodawca. Czy istnieją szczególne uregulowania w tym zakresie? Czy jedna ze stron może wywierać wpływ na wybór oferty ubezpieczeniowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek ubezpieczenia leasingowanego samochodu

Kwestie ubezpieczenia samochodu będącego przedmiotem leasingu najczęściej reguluje umowa leasingu zawarta pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą.

W myśl artykułu 7096 kodeksu cywilnego, jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający (leasingobiorca) obowiązany jest ponosić koszty ubezpieczenia rzeczy od jej utraty w czasie trwania leasingu, w braku odmiennego postanowienia umownego, koszty te obejmują składkę z tytułu ubezpieczenia na ogólnie przyjętych warunkach.

Porady prawne

Z przepisu cytowanego powyżej wynika, iż to umowa zawarta pomiędzy stronami decyduje o tym, że korzystający (leasingobiorca) jest obowiązany ubezpieczyć samochód. W przypadku, gdy umowa milczy na ten temat, ubezpieczenie samochodu leży w gestii leasingodawcy.

Jeżeli, w świetle umowy leasingobiorca obowiązany jest do ubezpieczenia samochodu, ma prawo do wyboru najkorzystniejszej dla siebie oferty. Strony zawierające umowę leasingu mogą się jednak umówić, iż leasingobiorca ubezpieczy samochód u konkretnego ubezpieczyciela. 

W celu uzyskanie szerszej wiedzy na temat umowy leasingu, prosimy o zapoznanie się z artykułem: Na czym polega umowa leasingu i jakie są jej rodzaje?

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne