Ochrona środowiska a ochrona przyrody

Pytanie:

Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w Ustawie Prawo ochrony środowiska i przepisy, do których ta ustawa odwołuje się wprost, czy też obejmuje również przepisy Ustawy o ochronie przyrody?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ochrona środowiska a ochrona przyrody

Regulacje ustawy prawo o ochronie środowiska mają zastosowanie do środowiska jako całości jak i jego części, choćby ochrona ta była uregulowana odrębną ustawą. Ustawa ta ma zastosowanie do wszelakich działań dotyczących ochrony środowiska.

Rozważając, czy dany przepis jest przepisem z zakresu prawa ochrony środowiska, należy brać pod uwagę definicję ochrony środowiska zawartą w ustawie o ochronie środowiska.  Zgodnie z art. 3 ust. 13 tej ustawy, przez ochronę środowiska rozumie się podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Ochrona ta polega w szczególności na:  

Porady prawne
  • racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,  
  • przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,  
  • przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Przepisy ustawy o ochronie przyrody należą do przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne