Odpowiedzialność za kredyt drugiego wspólnika

Pytanie:

"Żona przedsiębiorcy jest kredytobiorcą wspólnie z mężem, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, chce założyć spółkę jawną z osobą trzecią. Czy na tej osobie trzeciej, która przystąpi do spółki jawnej z żoną przedsiębiorcy będzie ciążyła odpowiedzialność za ten kredyt?"

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za kredyt drugiego wspólnika

Jeżeli żona przedsiębiorcy jest współkredytobiorcą, a kredyt nie był zaciągnięty w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, wspólnik (przy spółce jawnej) takiej małżonki nie jest zobowiązany za zaciągnięty kredyt. Należy jednak pamiętać, że kredytodawca będzie miał prawo domagać się zwrotu kredytu od tej małżonki z jej majątku. Może to doprowadzić do zajęcia praw tej małżonki jako wspólnika w istniejącej spółce jawnej.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika