Odpowiedzialność za podatki a intercyza

Pytanie:

"Czy intercyza małżeńska chroni również przed ewentualnymi długami małżonka w stosunku do skarbu państwa (podatki), a jeśli tak to czy należy informować urząd skarbowy o przeprowadzonej intercyzie?"

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za podatki a intercyza

Tak. Zawarcie intercyzy między małżonkami powodującej wyłączenie wspólności ustawowej małżeńskiej wpływa na odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Wspomniana umowa powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Skutkiem takiej umowy (zawartej przed zawarciem małżeństwa) jest to, iż wspólność majątkowa małżeńska nie powstaje od początku zawarcia małżeństwa. Należy pamiętać, iż pomimo ustanowienia rozdzielności majątkowej małżonków obowiązują ich przepisy dotyczące chociażby obowiązków alimentacyjnych małżonków, utrzymywania rodziny oraz odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny jak chociażby zakup środków spożywczych, opłaty za korzystanie z energii, gazu i itp. O zawarciu intercyzy podatnik nie ma obowiązku informować urzędu skarbowego, chyba że ten wszczął postępowanie podatkowe przeciwko współmałżonkowi celem uczynienia go współodpowiedzialnym za zobowiązania podatkowe małżonka.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika