Opłacanie składek emerytalnych przez cudzoziemca

Pytanie:

Cudzoziemiec zatrudniony w Polsce na podstawie umowy o pracę posiada aktualną kartę czasowego pobytu, odprowadza wszystkie składki ZUS(emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne). Praca jest czasowa i on nie będzie miał emerytury w Polsce. Czy jest możliwość zwrotu całej kwoty, czy jej części stanowiącą sumę dokonywanych do tej pory składek?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.4.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opłacanie składek emerytalnych przez cudzoziemca

Przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych nie przewidują możliwości zwrotu pobranych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ubezpieczenie to jest dla osób wykonujących pracę na obszarze RP obowiązkowe. Nie ma tu znaczenia fakt, iż pracownikiem tym jest cudzoziemiec.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: