Opłaty komornicze

Pytanie:

"Komornik zajął moje konto bankowe na poczet zabezpieczenia kwoty na zapłatę alimentów. Z konta dokonano trzech potrąceń w kwotach: 1402,16 PLN, 16,10 PLN oraz 1.254, 02 PLN. Jakie prowizje od tych kwot pobrał komornik, a co za tym idzie jakie dokładnie kwoty otrzymała z tych zajęć komorniczych moja była małżonka?"

Odpowiedź prawnika: Opłaty komornicze

Za egzekucję świadczeń pieniężnych, komornik pobiera tzw. opłaty stosunkowe. Cała opłata stosunkowa wynosi 15 % wartości egzekwowanego świadczenia, jednak nie może być niższa niż 1/10 i wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłatę ustala się w wysokości odpowiedniej do poniesionych przez komornika wydatków, nakładu jego pracy oraz wartości wyegzekwowanej części świadczenia zgłoszonego do egzekucji.

W I kwartale 2005 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2415, 45 zł. 

Po szczegóły zapraszamy do lektury artykułu:

Jakie opłaty może pobierać komornik?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika