Pełnomocnik z urzędu a pełnomocnik z wyboru

Pytanie:

Sprawa w cywilna w sądzie opiekuńczym. Uczestniczka zamierza złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych oraz o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Czy ustanowienie pełnomocnika z urzędu wyklucza w tym samym postępowaniu ewentualne późniejsze ustanowienie płatnego pełnomocnika z wyboru?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.10.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pełnomocnik z urzędu a pełnomocnik z wyboru

Ustanowienie pełnomocnika z urzędu nie wyklucza, ustanowienia w terminie późniejszym ustanowienia pełnomocnika z wyboru. Należy jednak wskazać, co następuje. O ustanowienia adwokata lub radcy prawnego może wnioskować strona korzystająca z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych. Strona wnioskująca o pełnomocnika powinna złożyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, dzięki którym wykazane zostanie, że nie może ona, bez uszczerbku utrzymania swojego i rodziny, ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Jeżeliby został stronie przyznany pełnomocnik z urzędu, a następnie strona, udzieliłaby pełnomocnictwa innemu pełnomocnikowi, powstałoby pytanie, co jest przyczyną takiej zmiany - czy oświadczenie złożone pierwotnie było  złożone zgodnie z prawdą - czy też stan majątkowy osoby wnioskującej uprzednio o pełnomocnika z urzędu uległ poprawie? Jeżeliby został stronie przyznany pełnomocnik z urzędu, a następnie strona, udzieliłaby pełnomocnictwa innemu pełnomocnikowi, to zgodnie z kpc, Sąd cofnie ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, jeżeli okaże się, że okoliczności, na których podstawie je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć. W takim przypadku, strona obowiązana jest uiścić wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego dla niej ustanowionego. W wypadku gdy okoliczności, na podstawie których przyznano ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, przestały istnieć, sąd może obciążyć stronę tym obowiązkiem tylko częściowo, stosownie do zmiany, jaka nastąpiła w jej stosunkach. Stronę, która uzyskała ustanowienie adwokata lub radcy prawnego na podstawie podania świadomie nieprawdziwych okoliczności, sąd skaże na grzywnę, niezależnie od jej obowiązku uiszczenia wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne