Pismo od komornika a postępowanie egzekucyjne

Pytanie:

"Otrzymałem pismo od komornika. Czy to oznacza, że przeciwko mnie toczy się już postępowanie egzekucyjne? "

Odpowiedź prawnika: Pismo od komornika a postępowanie egzekucyjne

W przypadku, gdy kontaktuje się Panem komornik, powołując się na sygnaturę konkretnej sprawy komorniczej, oznacza to, że trwa już postępowanie egzekucyjne. To bowiem mogło zostać wszczęte jedynie w wypadku, gdy do komornika skierował się wierzyciel dysponujący tytułem wykonawczym. Jest nim tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.
Takim tytułem egzekucyjnym, zgodnie z art. 777 kodeksu postępowania cywilnego może być m. in. orzeczenie sądu, prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika