Podatek od nagrody w konkursie

Pytanie:

"Prowadzę działalność gospodarczą. Ogłosiłem konkurs na zwiększenie sprzedaży polis. Za 100 umów chcę wypłacić uczestnikom-laureatom 10.000 zł nagrody pieniężnej. Laureat jeden prowadzi działalność gospodarczą, a drugi pracuje u mnie na umowę zlecenia. Jaki podatek ma odprowadzić jeden i drugi laureat (progowo, 19 %, inny ryczałtowy?)? Jaka ustawa to reguluje?"

Odpowiedź prawnika: Podatek od nagrody w konkursie

Zgodnie z ugruntowanym poglądem organów podatkowych, nagroda w konkursie na najlepszych agentów-sprzedawców (tak prowadzących działalność gospodarczą, jak i wykonujących działalności osobiście na podstawie umów zlecenia) jest dla tych agentów dodatkowym wynagrodzeniem (premią pieniężną, gratyfikacją) w uznaniu za dobrą współpracę i osiągnięcia oraz najlepsze wyniki sprzedaży. W przedmiotowej sytuacji nie może mieć zastosowania odrębne opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mówi art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zatem nagroda w takim konkursie będzie u agentów-zwycięzców opodatkowana zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, tak jak wynagrodzenie z tytułu sprzedaży polis, a więc w przypadku agentów prowadzących działalność gospodarczą - jako przychód z działalności gospodarczej - według skali podatkowej lub liniowo 19% (jeśli agent jest opodatkowany liniowo), natomiast dla agentów wykonujących działalności osobiście na podstawie umów zlecenia – według skali podatkowej, z tym że w tym przypadku wypłacający nagrodę będzie pełnił funkcję płatnika (jest zobowiązany obliczyć podatek, pobrać go od podatnika i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego).

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (por. postanowienie Urzędu Skarbowego w Kościanie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 14 czerwca 2006 r., sygn. PD/415-14/PIA/06; postanowienie Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 28 maja 2005 r., sygn. 1472/DPC/415-64/05/MS; postanowienie Urzędu Skarbowego w Pruszkowie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 16 września 2005 r., sygn. 1421/BF/415-21/GJ/05).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika