Podatek rolny a podatek od nieruchomości

Pytanie:

Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne. Trzy lata temu gmina z własnej inicjatywy przekwalifikowała należącą do nas działkę rolną na budowlaną. Na tej działce nadal prowadzimy działalność rolniczą. W tym roku gmina naliczyła za ten kawałek gruntu podatek od nieruchomości. Czy postąpiła słusznie? Jaki podatek (rolny, czy od nieruchomości) powinien płacić rolnik za wykorzystywane do produkcji rolnej grunty, które gmina z własnej inicjatywy przekwalifikowała na budowlane?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.9.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek rolny a podatek od nieruchomości

Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Jak stanowi natomiast art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Przy czym, zgodnie z art. 1a ust. 3, przez użytki rolne rozumie się grunty sklasyfikowane w ten sposób w ewidencji gruntów i budynków.

Porady prawne

Zatem dla ustalenia opodatkowania gruntów podatkiem rolnym albo podatkiem od nieruchomości kluczowe są zapisy w ewidencji gruntów i budynków. Jeśli więc z ewidencji wynika, iż dany grunt jest gruntem budowlanym (a nie jest użytkiem rolnym), należny będzie podatek od nieruchomości (a nie podatek rolny).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne