Podatnik czynny VAT

Pytanie:

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie szkoleń. Jestem czynnym podatnikiem podatku VAT i wystawiam faktury VAT. Pani z Krajowej Informacji Podatkowej powiedziała mi, że nie powinienem wystawiać faktur VAT, jeżeli prowadzę i wystawiam faktury, które są zwolnione przedmiotowo z VAT. Działalność prowadzę od 4 lat. Czy mogę zrezygnować z bycia podmiotowo czynnym podatnikiem podatku VAT składając deklarację VAT-R?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podatnik czynny VAT

30.5.2009

Podatnik wykonujący jedynie czynności zwolnione z VAT nie musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Zgodnie bowiem, z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Jak stanowi art. 113 ust. 11 ustawy o VAT, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1. Zatem jeśli podatnik prowadzi działalność od czterech lat i jest w tym okresie podatnikiem czynnym VAT, a wykonuje jedynie usługi zwolnione przedmiotowo z VAT, może ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT i przestanie być czynnym podatnikiem VAT.

Potrzebujesz porady prawnej?