Podpisanie weksla przez członka zarządu spółki

Pytanie:

Spółka z o.o, jest moim dłużnikiem, co stwierdzają podpisane faktury. Ponadto dysponuję jeszcze wekslem wystawionym przez jej prezesa oraz deklaracją wekslową, z której wynika że ten weksel składany jest przez tę spółkę na zabezpieczenie roszczeń wobec niej (a nie, że dłużnikiem solidarnym jest prezes). Czy mając taki weksel podpisany przez prezesa, ale z deklaracją spółki (choć podpisanej przez prezesa) mogę wystąpić z roszczeniem także przeciwko prezesowi jako dłużnikowi solidarnemu?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podpisanie weksla przez członka zarządu spółki

Jak rozumiemy, w opisanym stanie faktycznym chodzi o weksel własny niezupełny (in blanco). Wobec faktu, że spółka jest osobą prawną, muszą za nią działać jej organy - w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to zarząd. Co do zasady osoba działająca jako organ osoby prawnej, podpisując się w tej właśnie roli i w granicach umocowania pod wekslem, nie odpowiada wekslowo.

Można wskazać dwa zasadnicze wyjątki. Po pierwsze, nie można wykluczyć jej odpowiedzialności jako poręczyciela lub indosanta. Aby do niej doszło, niezbędne jest jednak spełnienie innych wymogów prawa wekslowego (złożenia na wekslu odpowiedniego oświadczenia) - w opisie stanu faktycznego brak informacji na ten temat. Po drugie, osoba podpisująca się jako organ osoby prawnej, jednak przekraczająca granice umocowania albo nie mająca umocowania, odpowiada wekslowo sama. Tym samym, jeżeli prezes nie miał prawa działać w imieniu spółki, to spółka nie odpowiada z weksla, ale odpowiada sam prezes - jako dłużnik główny. Przesądza o tym art. 8 prawa wekslowego.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne