Podstawy do określania zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy

Pytanie:

Jakie akty prawne są podstawą do określania zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podstawy do określania zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy

Zasady sprzedaży alkoholu na terenach gmin określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Z art. 12 ust. 2 ustawy wynika, że podstawą ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych są uchwały rady gminy. Taka uchwała stanowi prawo miejscowe. A jeżeli nie została unieważniona czy uchylona, obowiązuje i trzeba się do niej stosować (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 stycznia 2006 r., sygn. VI SA/Wa 1594/2005).

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży (art. 18 ust. 1). Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne