Podwójne obywatelstwo

Pytanie:

Dziecko urodzone we Włoszech (ojciec Włoch, matka - Polka) ma włoskie obywatelstwo. Dziecko ma 6 miesięcy. Czy z racji tego, że matka jest Polką, może mieć też polskie obywatelstwo? Czy może mieć włoskie i polskie obywatelstwo, czy musi wybrać? Czy jeśli ma już włoskie obywatelstwo, może go zmienić na polskie (w przypadku kiedy nie może mieć dwóch)?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.1.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podwójne obywatelstwo

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o obywatelstwie polskim dziecko rodziców, z których jedno jest obywatelem polskim, drugie zaś obywatelem innego państwa, nabywa przez urodzenie obywatelstwo polskie. Jednakże rodzice w oświadczeniu złożonym zgodnie przed właściwym organem w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka mogą wybrać dla niego obywatelstwo państwa obcego, którego obywatelem jest jedno z rodziców, jeżeli według prawa tego państwa dziecko nabywa jego obywatelstwo. Oświadczenie o wyborze obywatelstwa obcego, o którym mowa powyżej (zgodnie z art. 17 ust. 3 w/w ustawy) przyjmuje:

Porady prawne
  1. właściwy miejscowo wojewoda - od osób zamieszkałych w Polsce,
  2. konsul Rzeczypospolitej Polskiej - od osób zamieszkałych za granicą.

Jak więc wynika z opisu sytuacji, dziecko z momentem urodzenia nabyło obywatelstwo polskie (zgodnie z przepisami prawa polskiego), albowiem matką dziecka jest obywatelka Polski. W tym przypadku jeżeli rodzice zgodnie nie wyrazili oświadczenia, o którym mowa powyżej, w terminie 3 miesięcy od narodzenia dziecka, będzie ono posiadało podwójne obywatelstwo. Nie trzeba wybierać obywatelstwa, albowiem dziecko przebywając na terenie Włoch będzie traktowane jak obywatel włoski, a przebywając na terenie Polski - jako obywatel RP. Zgodnie z przepisami prawa polskiego dziecko jest więc obywatelem Polski i może korzystać z pełni praw przysługujących obywatelom RP.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne