Pomoc de minimis przychodem

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą (ryczałt 8,5% + VAT). Jestem rencistą. Płacę pełne składki ZUS i odliczam ubezpieczenie społeczne od podstawy mojego obrotu dla celów obliczenia ryczałtu. PFRON refunduje mi część składki społecznej - i z opóźnieniami otrzymuję refundacje na konto. Czy refundacje z PFRON częściowej składki ubezpieczenia społecznego mam zaliczyć do przychodów 8,5%? (taką stawkę ma na moje usługi). Słyszałem, że ponieważ to jest pomoc de minimis (tak pisze na decyzji PFRON) - nie stanowi ona przychodu.

Masz inne pytanie do prawnika?

29.9.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pomoc de minimis przychodem

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla osoby niepełnosprawnej prowadzącej przedsiębiorstwo stanowi przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w przypadku otrzymania przez podatnika przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli przykładowo świadczeń otrzymanych na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% przychodu. Przychód dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego należy ująć w ewidencji przychodów w dacie faktycznego otrzymania refundacji, czyli np. z dniem uznania rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Porady prawne

Refundacja składek niepełnosprawnej osobie prowadzącej działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis. Nie wpływa to jednak na zwolnienie przychodu z podatku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne