Pomyłka banku na wyciągu do karty kredytowej

Pytanie:

Mam wrażenie, że bank nie uwzględnił 2 lub 3 operacji na mojej karcie kredytowej w tym miesiącu. Nie mam pewności, bo nie odnotowuję tego i sprawdzenie zajęłoby mi sporo czasu. W umowie z bankiem jest zapis, że bank nie nalicza odsetek, jeśli kwota na wyciągu zostanie spłacona we wskazanym terminie.Jeśli bank w przyszłości \"przypomni\" sobie o zaległych operacjach będzie mógł naliczyć odsetki? Czy tego rodzaju sytuacje są jednolicie regulowane przez ustawę czy też zależeć mogą od ustaleń w umowie?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.1.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pomyłka banku na wyciągu do karty kredytowej

Zasady korzystania z kart kredytowych są ujęte w odpowiednich regulaminach bankowych , jak również w umowach o kartę kredytową. Tam też należy szukać regulacji związanych z podsumowaniem rozliczeń dokonywanych na karcie kredytowej. Nieuwzględnienie jakiś operacji finansowych w danym miesiącu nie oznacza, że bank „zapomniał” sobie o rozliczeniu poszczególnych transakcji.

Podsumowanie karty kredytowej bank przeprowadza raz w miesiącu. W zależności od banku rozliczenia kart płatniczych mogą różnie wyglądać. Ważna jest data, w której transakcja miała miejsce, co będzie miało znaczenie dla terminu rozliczenia karty. Załóżmy, że bank rozlicza transakcje dokonane przez Pana 5 dnia każdego miesiąca. W tym dniu otrzyma Pan wyciąg z historią transakcji dokonanych przykładowo w dniach 6 czerwca – 4 lipca. Od dnia rozliczenia, tj. 5 lipca bank liczy dni tzw. nieoprocentowanego kredytu. Okres ten liczy zazwyczaj do 54 dni, co znaczy że na spłatę zadłużenia ma się min. 24 dni. Ilość tych dni dodaje się do daty wygenerowania wyciągu – 5 + 24 = 29 dni na spłatę zadłużenia dla operacji dokonanych w dniu 4 lipca. Dla operacji z początku okresu rozliczeniowego (6 czerwca) termin na spłatę będzie wynosił 54 dni (30 – bo taki jest okres rozliczeniowy + 24 – okres na spłatę odsetek). Są to przykładowe obliczenia przyjęte dla okresu bezodsetkowego wynoszącego 54 dni, może on się różnić w zależności od banków.

Jeśli więc operacji „pominiętych” w obecnym rozliczeniu dokonał Pan po dniu 5 lipca (dzień generowania rozliczeń), to będą one ujęte w rozliczeniu, które otrzyma Pan w sierpniu (będzie obejmowało okres przykładowo 5 lipca – 4 sierpnia). Okres bezodsetkowy będzie biegł według zasad określonych powyżej. Dopiero po niezapłaceniu zaległości po upływie tego okresu bank będzie mógł naliczać odsetki.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Bank PEKAO odmawia wypłaty spadku

11.4.2016 przez: Krzysztof2010