Powrót dziecka z zagranicy

Pytanie:

Jeśli małżonkowie przebywają za granicą wraz z dzieckiem, a nie są obywatelami tegoż państwa, ani dziecko nie jest, to czy każde z nich może wrócić do Polski wraz z dzieckiem bez zgody współmałżonka? Czy wówczas podlegają prawu państwa w którym przebywają, a co oznacza,że np. matka nie może wyjechać z dzieckiem do Polski bez zgody ojca?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.7.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Powrót dziecka z zagranicy

Opieka nad dzieckiem to element stosunków prawnych jakie zachodzą między rodzicami a dzieckiem.Podlegają one prawu ojczystemu dziecka - nie ma znaczenia miajesce pobytu. Zgodnie z polskim prawem dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, która przysługuje obojgu rodzicom. Wszelkie decyzje odnoszące się do dziecka powinny być podejmowane wspólnie przez rodziców, zawsze z uwzględnieniem dobra dziecka. Jednak w braku porozumienia pomiędzy rodzicami możliwe jest rozstrzygnięcie przez sąd. Powrót z zagranicy matki z dzieckiem, nawet bez zgody ojca jest możliwy. Zgoda konieczna byłaby jedynie w przypadku wyjazdu za granicę jednego z małżonków wraz z dzieckiem.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: