Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pytanie:

"Czy można pozbawić władzy rodzicielskiej rodzica dziecka jeszcze nienarodzonego?"

Odpowiedź prawnika: Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Nie jest przy tym możliwe orzeczenie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka jeszcze nie poczętego czy też nienarodzonego3. „Pozbawienie” władzy rodzicielskiej jest możliwe tylko w razie ustalenia, że danej osobie owa władza przysługiwała. Żeby bowiem pozbawić kogoś władzy rodzicielskiej należy najpierw stwierdzić, iż ta władza mu przysługiwała.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika