Pozew o przysposobienie dziecka

Pytanie:

Chciałbym wnieść do sądu pozew o przysposobienie dziecka. Jak duża jest opłata sądowa w takich sprawach?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pozew o przysposobienie dziecka

Zgodnie z ustawą Koszty sądowe w sprawach cywilnych – złożenie do sądu wniosku w tej sprawie wolne byłoby od ponoszenia opłaty sądowej:

Art. 95. 1. Nie pobiera się opłat od wniosku:

1) o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie;

2) o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne