Praca na czas określony a zwolnienia grupowe

Pytanie:

Czy wypowiedzenie umów o pracę zawartych na czas określony wlicza się do liczebności grupy pracowników, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zwolnieniach grupowych? Czy istnieje konieczność wypłacenia odprawy oraz wynagrodzenia za okres wypowiedzenia tej grupie pracowników?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Praca na czas określony a zwolnienia grupowe

Do liczby pracowników zwalnianych w trybie zwolnień grupowych wlicza się także osoby, którym wypowiadane są umowy o pracę zawarte na czas określony, ponieważ ustawa nie czyni rozróżnienia pomiędzy obu typami umów. Ponieważ zwolnienia grupowe na podstawie w/w ustawy są szczególnym trybem rozwiązania umów o pracę, do wypowiedzeń dokonywanych w tym trybie nie stosuje się przepisów kodeksu pracy, lecz przepisy tej ustawy w zakresie dokonywania wypowiedzeń. Dotyczy to również przyznawania pracownikom odpraw oraz wynagrodzenia za okres wypowiedzenia - należą się one pracownikom zwalnianym w trybie zwolnień grupowych bez względu na to, czy byli zatrudnieni na czas określony czy nieokreślony, ponieważ ustawa takiego rozróżnienia nie wprowadza.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne