Prawa rodziny zastępczej

Pytanie:

Małoletnie dziecko (13 lat) na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego zostało umieszczone w rodzinie zastępczej - u ciotki. Rodzice dziecka są alkoholikami. Co do postanowień odnośnie władzy rodzicielskiej rodziców, to nic nie wiadomo. Matka pobierała na dziecko zasiłek rodzinny i świadczenie pielęgnacyjne. Ustawa o świadczeniach rodzinnych stanowi, że zarówno zasiłek rodzinny jak i świadczenie pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej. Czy w takiej sytuacji należy zmienić decyzję i świadczenie pielęgnacyjne należy się na to dziecko ciotce, która jest rodziną zastępczą, a nie matce?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawa rodziny zastępczej

Zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. 2006.139.992) zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej. Równocześnie, ustawodawca w art. 17 ust. 5 pkt.2 ppkt a, wskazuje, iż osobie umieszczonej w rodzinie zastępczej nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. W związku z powyższym ciotce dziecka, pełniącej funkcję rodziny zastępczej nie przysługuje zasiłek rodzinny ani świadczenie pielęgnacyjne na rzecz przyjętego dziecka. Rodzina pełniąca funkcję rodziny zastępczej może jednak liczyć na pomoc finansową ze strony starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania niniejszej rodziny.

Porady prawne

Więcej na temat praw i obowiązków rodziny zastępczej przeczyta Pani w artykule Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne