Prawo do nagrody jubileuszowej

Pytanie:

Pracownica nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w czasie przebywania na urlopie wychowawczym, na którym przebywa od 21.04.2004 r. do 26.10.2007 r. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy obowiązującym w naszym zakładzie. Naliczenie nagrody jubileuszowej dokonuje się na dzień nabycia prawa do nagrody. Wypłata nagrody następuje łącznie z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym pracownik nabył prawo do nagrody. Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową, w czasie trwania urlopu czy po jego zakończeniu i powrocie pracownicy do pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo do nagrody jubileuszowej

Podstawą wypłaty nagrody jubileuszowej jest odpowiedni zapis w ZUZP, który obowiązuje w Państwa zakładzie pracy. Jak wynika z jego treści naliczenie nagrody jubileuszowej następuje w dniu nabycia do niej prawa. Czym innym jest naliczenie nagrody w dniu powstania do niej prawa, a czym innym termin jej wypłaty. Termin wypłaty nagrody jest nieprecyzyjny i wynika błędnego zapisu, który stanowi, że wypłata nagrody następuje łącznie z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym pracownik nabył prawo do nagrody. Zgodnie z nim wypłata ma nastąpić łącznie z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym pracownik nabył prawo do nagrody. Tymczasem takiego wynagrodzenia (za miesiąc, w którym nabyła prawo do nagrody) pracownica nie otrzyma, albowiem jest na urlopie wychowawczym. W efekcie racjonalna i słusznościowa jest interpretacja, że wypłata nagrody powinna nastąpić w ustalonym terminie wypłaty wynagrodzenia dla pracownicy za miesiąc, w którym otrzymałaby wynagrodzenie, gdyby pracowała, gdyż taka wypłata byłaby w związku z miesiącem, w którym nabyła prawo do nagrody. W efekcie pracownica powinna otrzymać nagrodę w miesiącu jej nabycia wraz wypłatą wynagrodzenia, gdyby w nim pracowała.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne