Próba wyłudzenia przez bank

Pytanie:

"Dostałem od Banku pismo, że zalegam prawie 3000PLN tytułem opłat za prowadzenie rachunku od roku 2004, który wydawało mi się że już dawno zamknąłem. Sprawdziłem w dokumentach i okazało się, że umowa rachunku była zawarta na czas określony do roku 2004. Gdy podniosłem to w piśmie do Banku, Bank wycofał się z roszczenia. Czego mogę dochodzić w tym wypadku? Przez to pismo byłem obiektem żartów w rodzinie, że nie spłacam zobowiązań. Ponadto, odbieram to jako próbę wyłudzenia ze strony Banku (kto normalny trzyma dokumenty sprzed 6 lat!), które gdybym zawierzył Bankowi jako instytucji zaufania publicznego doszło by do skutku."

Odpowiedź prawnika: Próba wyłudzenia przez bank

Jeżeli z tytułu owego zajścia poniósł Pan jakąkolwiek szkodę, wówczas może żądać Pan odszkodowania na zasadach ogólnych. Za szkodę rozumie się również utracone korzyści. Aby otrzymać odszkodowanie, koniecznym będzie wykazanie istnienia szkody (np.: poniesione koszty na uzyskanie porady od prawnika, koszty korespondencji) oraz winy ze strony Banku, a także związku przyczynowego między zawinionym działaniem a powstaniem skody. 

  

Jeżeli uznaje Pan, iż zostały naruszone Pana dobra osobiste, wówczas przysługuje Panu roszczenie o ich ochronę. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł:

 

Ochrona dóbr osobistych

 

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika