Projekt grafiki jako utwór podlegający prawu autorskiemu

Pytanie:

Czy projekt grafiki portalu internetowego jest objęty prawem autorskim?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Projekt grafiki jako utwór podlegający prawu autorskiemu

W art. 1 prawa autorskiego pojęcie utworu, rozumianego jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Zakładając że projekt grafiki oraz stworzony kod portalu posiadają twórczy i indywidualny charakter, należy uznać je za utwory w rozumieniu u.p.a.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne